Vækst og virksomhedsudvikling

Har du ambitioner om at skabe vækst i din virksomhed? Væksthus Hovedstadsregionen er et tilbud til dig, der står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed.

I Væksthus Hovedstadsregionen kan du få  hjælp til at udarbejde en vækstanalyse.

Du kan også deltage i specialiserede udviklingsprogrammer for fx ejerledede virksomheder, teknologivirksomheder og fremstillingsvirksomheder. Programmerne har fx fokus på vækst gennem ledelsesudvikling, internationalisering, grøn produktion samt digitalisering og automation.

Kernen i væksthusets arbejde er uvildig sparring og vejledning til vækstvirksomheder. Desuden er væksthusets netværk en vigtig og afgørende del af de fleste vækstforløb, da det ofte kan hjælpe virksomhederne videre i deres proces.

Væksthus Hovedstadsregionen​

 

Tilbud hos Væksthus Hovedstadsregionen

Vækst gennem internationalisering
Internationalisering og eksportservice
Vækst gennem digitalisering og automation
Mere innovation – bedre bundlinje
Grøn vækst
Vækst via ledelse
Ejer- og generationsskifte
Brug for digitalt skub?
Andre tilbud om vækstrådgivning