Spring til indhold

Vild - vildere - Rudersdal

Med mange spændende initiativer og projekter kaster Rudersdal sig ind i kampen om at blive Danmarks vildeste kommune.

Rudersdal Kommune har i mange år fokuseret på at styrke den vilde natur og biodiversiteten. Derfor er det også helt naturligt, at vi har budt ind i Miljøministeriets konkurrence om at have den vildeste vilde natur. Rudersdal udmærker sig nemlig på mange forskellige områder og projekter.

Rudersdal Kommunes Grønne bog

Grøn busksommerfugl

Sammen om et vildere Rudersdal

Et af kommunens største attraktiv er vores vidunderlige og mangeartede natur. Den er hele omdrejningspunktet for en række initiativer, som skal overbevise dommerkomiteen om at vælge Rudersdal. 

Herunder kan du læse om en række af de initiativer, som allerede er søsat. 

Vores projekter for en vildere natur

Mere materiale vedrørende biodiversitet i Rudersdal

Borgersamlingen i Rudersdal for FNs verdensmål, der blev afholdt i 2020 og 2021, mundede ud i syv anfalinger til kommunalbestyrelsen. Den første anbefaling fokuserer på, at bæredygtighed skal tænkes ind i de politiske processer.

Læs mere om borgersamlingens første anbefaling Vild med fremtiden i Rudersdal

Rudersdal Kommune, DN, BIV og Novafos samarbejder om et giftfrit Rudersdal og opfordrer herigennem borgere og lokalt erhvervsliv til at droppe brugen af sprøjtegifte på grønne områder og i haven:

Vi arbejder for et giftfrit Rudersdal

I forbindelse med høring af kommunens nyeste skovstrategi blev nedenstående video produceret med henblik på at inspirere borgerne til at tage ud i Rudersdals skove.

Afholdte begivenheder

Om konkurrencen 

logo for danmarks vildeste kommune

Et vildere Danmark

Miljøministeriets konkurrence fokuserer på at hjælpe de arter, som har det skidt, hvilket desværre er næsten 70 pct. af alle dyre-, plante- og svampearter i Danmark. I fællesskab skal vi vende tilbagegang til fremgang. Derfor har miljøministeren igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark.

Sammen om et VILDERE Danmark

Hvad kan du selv gøre?

Den VILDESTE kommune

En hjørnesten i kampagnen er landets 98 kommuner, som alle er inviteret til at deltage i dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

Kommunerne kommer selv med forslag til, hvordan de vil gøre deres kommune mere VILD, og kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks VILDESTE kommune.

Konkurrencen lægger vægt på varige projekter med et langt sigte. Ligeledes vil der blive lagt vægt på intelligente eller smarte løsninger, ligesom der meget gerne må nytænkes og skabes nye samarbejder.