Udbud i kommunen

Aktuelle udbud

Genudbud. Behandling af overskudsjord til kartering mm
Rammeaftale om ukrudtsbekæmpelse med hedvand langs kanter på veje og stier i Rudersdal Kommune
Rammeaftale om levering af brøndgods i støbejern til Hørsholm og Rudersdal kommuner
Levering af forsikringsmæglerydelse i Rudersdal Kommune
Udbud vedr. indkøb af affaldsbeholdere i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune samt Fredensborg Affald
Udbud vedr. indsamling af affald og beholderydelser i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune

Mere om udbud

Udbudspolitik

 

 

 

 

Kend regler for udbud

Kend regler for udbud - guide for leverandør

Bedre udbud

Tilbud - trin for trin-guide for leverandør

Udbudsportalen

Indkøb under tærskelværdierne - podcast

Indkøb under tærskelværdierne