Udbud i kommunen

Aktuelle udbud

Rammeaftale om vintertjeneste på stier
Udbud vedr. indkøb af affaldsbeholdere i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune samt Fredensborg Affald
Rammeaftale om tømning af nedløbsbrønde
Rammeaftale om levering af afmærkningsmateriel og skilte
Udbud vedr. indsamling af affald og beholderydelser i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune
Grund ved Skovly-skolen sælges til nybyggeri af plejeboliger eller friplejeboliger

Mere om udbud

Udbudspolitik

 

 

 

 

Kend regler for udbud

Kend regler for udbud - guide for leverandør

Bedre udbud

Tilbud - trin for trin-guide for leverandør

Udbudsportalen

Indkøb under tærskelværdierne - podcast

Indkøb under tærskelværdierne