Daghjem for demente i Holte

Skovvang nedrivning

Rudersdal Kommune er nu færdig med at nedrive den eksisterende bygning på Kongevejen 421-425. Formålet er at bygge et nyt daghjem, et arbejde som begynder primo oktober 2017. Indflytning forventes at kunne ske i efteråret 2018.

Alle miljøskadelige stoffer er fjernet i henhold til gældende regler og lovgivning, og området er således nu helt ryddet.

Frem mod byggestart skal byggeriet færdigprojekteres.

Nyt byggeri (Skovvang)

Vi bygger et nyt daghjem til i alt 16 personer. Byggeriet bliver en 290 kvm. stor bygning i én etage.

Det færdige resultat vil arkitektonisk spille sammen med det nye Frydenholm blandt andet i forhold til materialer.

Når vi ved, hvordan det endelige resultat bliver, lægger vi mere information ud - blandt andet i form af tegninger.

Praktisk info

Arbejdstider
Anden adgang til Kongevejen via parken