Spring til indhold

Plejecenter Frydenholm

Kongevejen 427
2840 Holte
frydenholm@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 22 30
Leder: Ane Berg Frische

Plejecenter Frydenholm

Plejehjemmet Frydenholm er et alment boligbyggeri med plejeboligstatus.

Her er 59 lejligheder fordelt på 3 etager.

Hver etage er en selvstændig enhed med god mulighed for, at beboerne og deres familier kan have et fællesskab i det omfang, de ønsker det.

Frydenholm er indrettet efter leve-bo-miljø konceptet hvilket indebærer, at alle daglige gøremål finder sted i boenheden og giver optimale muligheder for, at den enkelte beboer fortsat kan tage aktivt del i hverdagslivet.

Vi byder dig velkommen til Frydenholms hjemmeside og håber, at du finder de oplysninger, du søger. Du er velkommen til at kontakte os for flere oplysninger eller for at aftale besøg.

Ane Frische, plejecenterleder

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om mundbind

Du skal bære mundbind eller visir, hvis du besøger midlertidige opholdspladser, genoptrænings tilbud, daghjem og aktivitetscentre for ældre borgere. Vi vil samtidig på det kraftigste opfordre, at du bærer mundbind/visir, når du færdes i fællesområder på plejecentre og botilbud. 

Personer under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Mundbind eller visir kan herudover fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder fx i følgende situationer:

  1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
  2. Under indtagelse af medicin.
  3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
  4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
  6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Se også sundhedsmyndighedernes side om forebyggelse af smitte:

Forebyg smitte (coronasmitte.dk) 

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. 

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, fællesarealer og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas

  • Børn under 15 år
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Kravet om coronapas vil heller ikke gælde for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Det samme gælder i forhold til f.eks. myndighedspersoner, der kommer på tilsyn eller til et møde det pågældende sted. Dette skyldes, at personerne ikke kan anses som besøgende hos beboerne og brugerne det pågældende sted. Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orienteringsskrivelse - skærpelse af coronapas nov. 2021

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - coronapas nov2021.pdf

Se mere om besøg på plejecentre i det følgende link:

Corona - Social og Sundhed​

 

Kontakt til Frydenholm

Praktiske informationer for nye beboere

Livet på Frydenholm

Om Frydenholm

Om organisationen – hvem er vi?