Giv din mening til kende om vores skove

Måske du synes, at skoven, hvor du går tur, ser rodet ud og ikke er så pæn, som den plejer at være. Det er der en god grund til.

Vi ønsker, at skovene skal være mere naturlige. Derfor lader vi mange steder gamle træer, knækkede grene, ved og andet ligge tilbage og passe sig selv i stedet for at rydde op og fjerne det. Det gør vi for at skabe flere levesteder for dyr og planter og dermed styrke udvalget og mangfoldigheden af disse.

Andre steder værner vi om den ”klassiske” skov med stor herlighedsværdi, et engagerende kulturindhold og tidløs skønhed. Det handler om respekt for den enkelte skov og dens særlige kendetegn og identitet.

Skovstrategien støtter desuden op om kommunens arbejde med FN’s verdensmål.Hvilke mål dækker vi her?

Længere nede på siden kan du læse vores bud på, hvordan vi ser fremtiden for fem af vores skove. Du kan også læse om en række aktiviteter i løbet af sensommeren, der især henvender sig til børnefamilierne. Deltag og kom med din mening.

Mangfoldighed og friluftsliv

Strategien er en udløber af kommunalbestyrelsens vision om, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste grønne bokommune.

De kommunale skove er sammen med de statsejede skove vigtige for at bevare den lokale biodiversitet, sikre grundvandet og nedbringe CO2-udledningen. Samtidig bidrager de til borgernes sundhed og livskvalitet.

Derfor er det ene ben i strategien den ”naturlige”, varierede skov med høj biodiversitet. Det andet ben handler om det rekreative, friluftslivet, hvor alle skal kunne bruge skoven. Det gælder, hvad enten man er en børnefamilie, ung i Rudersdal, pensionist, motionsløber, mountainbiker eller noget helt sjette.

Et centralt element er at skabe en god balance mellem det at bruge skoven og det at kunne slappe af i skoven, nyde dens fred og ro.

Vores skove og øvrige grønne områder bliver brugt til alt fra mountainbike til hundeluftning og børneleg. Skovstrategien giver her et bud på, hvordan mødet mellem de mange forskellige interesser kan ske i gensidig respekt.

Måske skal der være særlige steder, hvor vi kan koble af fra hverdagens stress og jag, ligesom der modsat allerede er gode ruter i skoven, som er forbeholdt mountainbikere.

Mød os og kom med din mening

Når vi nu går ud med en ny strategi for vores skove, er det nemlig afgørende for os, at din stemme også bliver hørt, at også du kan give din mening til kende.

Konkret vil vi gerne bruge sensommeren til at fortælle meget mere om den nye skovstrategi og dens betydning. Det sker ved en række aktiviteter som fx disse:

  • Lørdagsarrangement med skattejagt
  • Dialog med børnehaver og skoler
  • Mød kommunens eksperter, hør alt om biodiversitet, bæredygtighed m.v. Her skal nørdes.
  • Nyd en tur i Maglemosen og få en snak om naturen og skovene

Du kan naturligvis deltage i en eller flere af ovenstående aktiviteter, ligesom du kan også følge med på både rudersdal.dk, vores Facebook-side og andre sociale medier.

Du kan også hjælpe os ved at give en hurtig kommentar eller et forslag:

LINK TIL FORMULAR

Hvis du vil tættere ind i processen og møde nogle af vores egne eksperter, kan du sende en mail til os på tom@rudersdal.dk

Det gør vi i de enkelte skove

Eskemose Skov
Frederikslund Skov
Furesøpark Skov
Maglemosen
Mariehøj Skov

Om vores skove, skovdrift og et ønske om højere biodiversitet

Mangfoldigheden af dyr, planter og svampe er i tilbagegang – både i det åbne land og i skovene.

Den tilbagegang, vi ser i skovene, skyldes hovedsageligt, at vi har fældet langt størstedelen af det oprindelige skovareal for at gøre plads til by og landbrug. Dertil er nutidens skove i høj grad præget af en tidligere eller nuværende intensiv skovdrift og er derfor langt mere ensartede end de oprindelige naturlige skove.

Typisk har skovdriften betydet bevoksninger med træer af samme art og alder, dræning af våde områder, tilplantning af lysninger, fældning af træerne inden de bliver gamle og fjernelse af underskov, nedfaldne grene, skadede - eller væltede træer.

Desværre er det netop elementer som træartsvariation, gamle træer, dødt ved, naturlige vådområder og lysninger, der skaber den variation i levesteder, som er forudsætningen for en høj biodiversitet.

BIODIVERSITETEN I RUDERSDAL

Rudersdal Kommune ligger i et af de mest artsrige områder i Danmark, både når det kommer til de almindelige skovarter og de truede. For at stoppe tilbagegangen i biodiversitet er det særligt vigtigt at værne om den, som allerede findes. Det skyldes, at det er meget nemmere at bevare og beskytte den naturlige biologiske mangfoldighed, end det er at skabe den.

Dertil er det også nemmere at rekruttere nye arter til et område, hvis nærliggende områder har en stor artsrigdom, hvorfra spredning kan finde sted.

Skovene i Rudersdal Kommune er derfor særligt vigtige for bevarelsen af den danske biodiversitet – ikke bare på lokalt og regionalt plan, men også på nationalt plan.