Jeg vil bygge en småbygning

Reglerne for småbygninger omfatter som udgangspunkt garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, overdækkede terrasser mm.

Hvis du bor i rækkehus, kan du som udgangspunkt opføre en carport, en garage eller et udhus på op til 20 m2 uden at anmelde arbejdet eller søge om tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at arbejdet kan kræve en planmæssig godkendelse. Se mere neden for under "Find kommuneplan og evt. lokalplan".

  • Er carporten/udhuset 20 – 50 m2, skal den anmeldes via Byg og Miljø.
  • Er carporten/udhuset over 50 m2, skal der søges om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tælles med i arealet.

Bor du i enfamiliehus, kan du som udgangspunkt opføre en carport, en garage eller et udhus på op til 35 m2 uden at anmelde arbejdet eller søge om tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at arbejdet kan kræve en planmæssig godkendelse. Se mere neden for under "Find kommuneplan og evt. lokalplan".

  • Er carporten/udhuset 35 – 50 m2, skal den anmeldes via Byg og Miljø.
  • Er carporten/udhuset over 50 m2, skal der søges om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tælles med i arealet.

På visse betingelser kan der endvidere opføres op til 2 småbygninger på hver især op til 10 m2. Dette omfatter skure til opbevaring, redskabsskure og tilsvarende småbygninger, der ikke kan anvendes til beboelse.

Ansøg via Byg og Miljø

Før du går i gang

Orienter dig i bygningsreglementet
Find kommuneplan og evt. lokalplan
Undersøg om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer
Find eventuelle servitutter
Forhåndsdialogmøde
Find en god byggerådgiver
Husk dine naboer
Send en komplet ansøgning første gang

Undervejs i dit projekt

Startmelding
Husk dine naboer

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding
BBR-meddelelse