Spring til indhold

Jeg vil bygge carport, udhus, drivhus mv.

Reglerne for sekundær bebyggelse omfatter som udgangspunkt garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger.

Hvor meget må jeg bygge – og hvornår skal jeg søge om byggetilladelse?

Du må have et samlet areal af sekundær bebyggelse på din ejendom på højst 50 m2 uden at søge om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten, og anden lovgivning er overholdt. Det er altså ikke størrelsen på den enkelte bygning, der bestemmer, om du skal have en byggetilladelse, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse du har på grunden.

Du skal altså være opmærksom på, at bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens afstand til skel, højde, bebyggelsesprocent mv. skal overholdes. Hvis det ikke er muligt at overholde bestemmelserne, skal du søge om byggetilladelse.

Det er en god ide at tjekke, hvad der gælder for din ejendom, så bygningsreglementet, eventuelle deklarationer og anden lovgivning overholdes, og at den sekundære bebyggelse lever op til de regler, der er gældende på tidspunktet for opførelsen.

Er det samlede areal for sekundær bebyggelse på grunden over 50 m2, skal du altså søge om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tæller med i arealet. Kan bygningerne ikke overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, skal du ligeledes søge om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Begrænsningen på de samlede 50 m2 for sekundære bygninger gælder alle fritstående ”småbygninger” på grunden. Hvor der tidligere i visse tilfælde var mulighed for at opføre op til 2 småbygninger på op til 10 m2 uden byggetilladelse, indgår de nu i det samlede areal.

Forhold, der kan have indflydelse på dine muligheder for at bygge

Tjek dit plangrundlag

Du skal huske at orientere dig i dit plangrundlag (kommuneplan og lokalplan/byplanvedtægt), da arbejdet kan kræve en planmæssig godkendelse, hvis du ikke fuldt ud har mulighed for at overholde bestemmelserne i din lokalplan. Se mere i harmonikaen neden for under "Find kommuneplan og evt. lokalplan".

Vær opmærksom på din bebyggelsesprocent

Ved opførelse af sekundær bebyggelse er det endvidere vigtigt at være opmærksom på hvordan bebyggelsesprocenten skal beregnes. Bebyggelsesprocenten angiver etagearealets procentvise andel af grundens areal.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten skal overholdes ved opførelse af sekundær bebyggelse. Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du orientere dig i den gældende lokalplan/byplanvedtægt, og du skal anvende de beregningsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget. Du kan finde bygningsreglementet, herunder tidligere bygningsreglementer, via linket nederst på siden. 

  • Bor du i fritliggende enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel eller har sommerhus skal du ikke regne de første 50 m2 af den sekundære bebyggelse med i din bebyggelsesprocent.
  • For etageboligbebyggelser og ved samlede boligbeboelser med både lodret og vandret lejlighedsskel, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse eller lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, er det de første 20 m2 af den sekundære bebyggelse der ikke medregnes til bebyggelsesprocenten.
  • Ved andre bebyggelser, som for eksempel erhverv og institutioner er det de første 25 m2 af den sekundære bebyggelse der ikke medregnes til bebyggelsesprocenten, dog medregnes garage- og udhusarealer i kælder eller gårdkældre ikke.

Ovenstående kaldes ”fradragsreglen", da den medfører et fradrag i beregningen af den samlede bebyggelsesprocent.

Vejledninger

I vejledningerne herunder kan du læse om de forhold, man skal være opmærksom på ved opførelse af en sekundær bebyggelse.

Bygningsreglementet

Vejledning ved opførelse af sekundær bebyggelse

ANSØG VIA BYG OG MILJØ

 

Før du går i gang

Undervejs i dit projekt

Når dit projekt er færdigt