Spring til indhold

Beregningsregler

Hvis du skal finde ud af, hvor meget du kan bygge, er det vigtigt, at du kender reglerne. Der er nemlig flere faktorer, der afgør, hvor meget du kan bygge.

Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du være opmærksom på, at du bruger de korrekte beregningsregler.

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, der fastsætter en bebyggelsesprocent, skal du anvende beregningsreglerne i det bygningsreglement, der var gældende, da lokalplanen/byplanvedtægten blev vedtaget. Du finder lokalplanens/byplanvedtægtens vedtagelsesdato og år på dokumentets sidste side, før kortbilagene. 

Hvis din grund ikke er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, skal du anvende beregningsreglerne i det nugældende bygningsreglement.

Find din lokalplan/byplanvedtægt

 

Bygningsreglementer

Du kan finde dels det gældende bygningsreglement og tidligere versioner via nedenstående link:

Information om bygningsreglementet (Bolig- og Planstyrelsen)