Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Stenhøjgårdsvej 2-4
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 20 11

Daglig leder Charlotte Sørensen
Tlf. 45 81 20 11
cls@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Stenhøjgårdsvej

- I Områdeinstitution Hestkøb

I Børnehuset Stenhøjgårdsvej i Birkerød har vi sprog som pædagogisk profil. Vi ser sproget som centralt for børns kommunikation af behov og ønsker, for gennem et nuanceret sprog får man mulighed for at forstå og blive forstået af andre. Vi styrker børnenes sproglige udvikling i trygge rammer, og omsorg, nærvær og trivsel er basale og højt prioriterede elementer i vores arbejde med børnene.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i Område Hestkøb
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud