Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Stenhøjgårdsvej 2-4
3460 Birkerød
Tlf. 45812011

Daglig leder Charlotte Sørensen
Tlf. 45812011
cls@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46114612
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Stenhøjgårdsvej

- I Områdeinstitution Birkehaven

I Børnehuset Stenhøjgårdsvej i Birkerød har vi sprog som pædagogisk profil. Vi ser sproget som centralt for børns kommunikation af behov og ønsker, for gennem et nuanceret sprog får man mulighed for at forstå og blive forstået af andre. Vi styrker børnenes sproglige udvikling i trygge rammer, og omsorg, nærvær og trivsel er basale og højt prioriterede elementer i vores arbejde med børnene.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Pædagogisk plan

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution
Pædagogisk plan
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud