Spring til indhold

Børnehuset Mølleåen

Teknikerbyen 44
2830 Virum
Tlf. 46 11 35 75
Tlf. kontor: 46 11 35 76

Daglig leder Kjersti Vielsted
Mobil: 72 68 35 76
kjev@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Mølleåen

- I Områdeinstitution Holte

I Børnehuset Mølleåen arbejder vi seriøst og målrettet på at skabe læringsrum, hvor fokus er på natur og skov, således at natur og udeliv bliver en integreret og naturlig del af børnenes hverdag. Huset ligger i Virum tæt op ad skoven, og vi har kun få skridt ned til Mølleåen, som vi ofte besøger.

Om børnehuset

Pædagogisk profil

Aula

Områdeinstitution Holte

Tilsyn

Nøgletal

Takster og opskrivning