Spring til indhold

Børnehuset Skovstjernen

Dr. Neergaardsvej 11
2970 Hørsholm
Tlf. 46 11 58 40

Institutionsleder Anette Søgaard
Tlf. 46 11 58 40
Mobil: 72 68 58 41
anb@rudersdal.dk

Børnehuset Skovstjernen

- En selvejende institution

Børnehuset Skovstjernen er en selvejende institution, der er skønt beliggende i Forskerparken Scion/DTU i Hørsholm. Vi blev i 2015 certificeret idrætsinstitution, hvilket betyder, at vi har et særligt fokus på krop og bevægelse. Vi er allermest optaget af at skabe gode rammer for nærvær, venskaber, leg og læring i børnenes hverdag og lægger stor vægt på, at hjælpe børnene til at blive selvhjulpne.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Velkomstfolder

Frokostordning

Førstehjælp

Forældrebestyrelse

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Aula

Hvad er Aula?

Hvordan logger jeg på Aula?

Har jeg adgang til Aula?

Læs mere om Aula på dagtilbudsområdet

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud