Børnehuset Bakkevej

Bakkevej 23
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 35 60

Daglig leder Helle Erforth Ambus
Tlf. 46 11 35 60
heam@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Bakkevej

- I Områdeinstitution Birkehaven

Med sit klassiske gamle hus og de ny tilbygninger kombinerer Børnehuset Bakkevej i Birkerød på bedste vis noget gammel og noget nyt. Alle rum i huset har deres egen funktion, som understøtter børnenes leg og læring i en kulturel ramme. Vi har fokus på fællesskab gennem kreativitet og værdsætter en respektfuld og anerkendende kommunikation blandt både forældre, børn og personale. 

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Velkomstfolder
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed
Bakkevej Skov

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud