Spring til indhold

Rudersdal giver dyr og planter en hjælpende hånd

Mange steder er biodiversiteten truet, men i Rudersdal tager vi en række konkrete skridt for at bevare og styrke mangfoldigheden af arter i vores parker og grønne områder: Fra 2021 påbegynder vi at overgå til at drifte alle kommunale parker bæredygtig.

Med afsæt i områdernes naturværdier udvikler og plejer vi parkerne, så økosystemer og biodiversitet kan blomstre. Vi støtter op om FN’s verdensmål, hvor biodiversitet er en del af flere delmål.

Bæredygtig drift i Rudersdal Kommune arbejder med fem af FN's 17 verdensmål

En ny analyse af kommunens parker og grønne områder har givet ny viden om, hvordan områderne kan udvikles, så flere forskellige planter og dyr kan trives.

Siden 2015 har fem parker været drevet bæredygtigt, og nu vil vi brede erfaringerne ud til hele kommunen. Med udgangspunkt i den nye analyse vil kommunen i de kommende tre år arbejde med at udvikle et rigt plante- og dyreliv i alle kommunens parker og grønne områder.

Flere planter - flere dyr

Som borger vil du opleve, at græsset bliver længere, at træstammer får lov at blive liggende, at der plantes flere arter, som hører naturligt til, og at vi plejer på nye måder, der giver rum for flere urter, i stedet for det traditionelle græs.

Jo flere planter - jo flere dyr. Derfor vil man, hvis man kigger godt efter også kunne se, at der kommer flere dyr. Især sommerfuglene, har vi allerede set, er glade for bæredygtig drift.

Hvis du vil hjælpe naturen, kan du nedenfor se, hvad du kan gøre i din have eller på de grønne områder i din grundejerforening.

Parker med stor naturværdi

Vi udvikler og forstærker levesteder for flora og fauna, og samtidig er tanken at skabe flere oplevelser for borgere. Dermed styrker vi både oplevelses- og naturværdien i parkerne.

De bæredygtige principper som forvaltningen nu præsenterer, er baseret på den udarbejdede rapport, tidligere erfaringer omkring bæredygtig drift, samt ny viden indenfor fagområdet. 
 

De fem bæredygtige principper

Baggrunden for at overgå til bæredygtig drift

Rudersdal Kommune har siden 2015 deltaget i et forskningsprojekt sammen med Sveriges Lantbrugsuniversitet i Lund hvor vi har arbejdet med bæredygtig drift i fem af kommunens parker / grønne områder:
  • Biblioteksparken i Nærum
  • Bøgholmen, Holte (nu Lunden)
  • Holte Havn
  • Hestkøbgård i Birkerød
  • Langedam i Birkerød

I projektet blev det undersøgt, hvordan grønne områder kan drives bæredygtigt. Ud fra forskningsprojektet kunne det konkluderes, at den bæredygtige drift bedst understøttes ved at fremme det naturlige kredsløb, nedbringe miljøbelastningen og øge biodiversitet, ligesom det også er væsentligt at skabe lokalt ejerskab og større viden om bæredygtighed.

De bæredygtige principper som forvaltningen nu vil drifte alle kommunale parker ud fra, er baseret på ovenstående forskningsprojekt, en dybdegående rapport, der har undersøgt det bæredygtige potentiale i kommunens parker, samt ny viden indenfor fagområdet.

Sådan kan du gøre din egen have mere bæredygtig

Herunder har vi samlet en række gode råd, som du måske kan bruge, hvis du planlægger at udvikle din have i en mere bæredygtig retning. Nogle af rådene er måske mere direkte anvendelige end andre, men vi håber, at du kan finde noget, som er brugbart.

Råd til mere bæredygtighed

Yderligere info