Spring til indhold

Takster for affald

Der er to slags ordninger til afhentning af affald: Obligatoriske og en valgfri (afhentning af haveaffald).

De obligatoriske betaler du over din ejendomsskat.

Obligatoriske ordninger:

  • Genbrugsordninger (indsamling af genanvendeligt affald, genbrugspladser, storskrald, genbrugskuber, m.v.),
  • Farligt affald,
  • Restaffald / dagrenovation og madaffald

Betalingen for disse tre ordninger er opdelt i et grundgebyr og for restaffald og madaffald også en tømningspris. Den afhænger af, hvilken størrelse beholder du er tilmeldt.

Se, hvad de forskellige ordninger koster om året.

Renovationstakster 2022 og 2023

Se også:

Dyrere at få hentet affald i 2023 i Rudersdal

Takster i 2023

Se alle takster

  • Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år affaldsgebyrer for husholdninger og erhverv.

    For husholdninger opkræver vi affaldsgebyrer over ejendomsskatten.

    For virksomheder opkræver vi affaldsgebyr ved en særskilt regning, som vi sender til den virksomhedsejer, der er registreret i CVR.

    Renovationstakster 2022 og 2023