Spring til indhold

Bofællesskabet Æblehaven

v/Frydenholm
Kongevejen 431-433
2840 Holte
Tlf. 46 11 37 04
Ledelse: Konstitueret afdelingsleder Sus Kjær

Bofællesskabet Æblehaven

Velkommen til Æblehavens hjemmeside. Vi håber, at du finder de oplysninger som du søger. Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information eller for at aftale et besøg.

Kort om Æblehaven

Æblehaven er en skærmet boenhed for 24 beboere med demenslidelser. 

Æblehaven har til huse i et alment boligbyggeri med plejebolig-status. Der er ansat medarbejdere i Æblehaven, som henover hele døgnet yder samme pleje og omsorg som på et ethvert andet plejehjem i Rudersdal Kommune.

Byggeriet er fra 2002. Der er 24 lejligheder fordelt med 8 to-rums lejligheder i tre mindre boenheder. I daglig tale kalder vi boenhederne for huse. To af boligerne er til midlertidigt ophold. Fra hvert hus er der udgang til en fælles aflukket have. Hver bolig har enten egen altan eller terrasse.

Æblehaven er et hjem for beboerne og det er vigtigt for os, at de og deres pårørende føler sig trygge, set og imødekommet.

Gennem vores daglige arbejde og i vores planlægning bestræber vi os på, at den enkelte beboer oplever sig medinddraget i hverdagsaktiviteter som de kan være med til, at vedligeholde den enkeltes ressourcer og oplevelse af livskvalitet. Det gør vi fordi vi mener, det er vigtigt at alle kan være aktive i eget liv og gøre brug af egne ressourcer. En måde til det er, at deltage i aktiviteter og hverdagens praktiske gøremål.

Den fysiske indretning af Æblehaven med et fællesopholdsrum i hvert af husene giver os mulighed for, at beboerne (efter evne, vilje og lyst) kan deltage i daglige gøremål som f.eks. tilberedning af frokost, oprydning, borddækning og andre praktiske gøremål. Vi tror på, at oplevelsen af medbestemmelse og det at føle sig nyttig, er kvalitetsgivende for den enkelte og vi ved, at når vi understøtter den enkeltes brug af egne ressourcer, er vi med til at vedligeholde funktionsniveauet længst muligt. 

Hvert af de tre huse udgør en selvstændig enhed med god mulighed for, at de otte beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang de ønsker det. Samtidig er Æblehaven et bofællesskab for alle 24 beboere og med en medarbejdergruppe der arbejder sammen for, at skabe det gode hverdagsliv for alle beboerne - også på tværs af husene.

Beboerne kan frit bevæge sig rundt og tage ophold i alle fælles opholdsrum såvel ude som inde. 

Visioner for Æblehaven

I Æblehaven skaber vi sammen – og på tværs af faggrupper – det gode hverdagsliv for beboerne.

Æblehaven er et hjem, hvor beboerne og deres familie, venner og det omkringliggende miljø har lyst til at være aktivt deltagende, og hvor ledelse og medarbejdere inviterer til gensidig dialog.

I Æblehaven yder fagligt kompetent personale en professionel omsorg, der omfatter tværfaglig vurdering, handling og evaluering. Målet er, at skabe tryghed og understøtte den enkelte beboers muligheder og kompetencer.

Æblehaven er et læringsmiljø med et højt fagligt niveau, hvor elever og studerende præges til at være aktivt deltagende i egen læring – i tæt tværgående samarbejde med Frydenholm og Æblehavens vejledere og øvrige medarbejdere.

 

Social- og Sundhedsområdets coronahåndtering

Se mere om besøg på plejecentre:

Corona: Social og Sundhed

 

Kontakt til Æblehaven

Praktiske informationer for nye beboere

Livet på Æblehaven

Om Æblehaven

Om organisationen – hvem er vi

OM OS

Plejecenter Frydenholm består samlet af Plejecenter Frydenholm, Bofællesskabet Æblehaven for borgere med demens samt Dagcenter Frydenholm og Dagcenter Skovvang for hjemmeboende borgere med demens. Vi lægger vægt på meningsfulde aktiviteter og fællesskaber gennem tæt tværfagligt samarbejde og afprøvning af nye tiltag. Derudover arbejder vi med fokus på tæt pårørendesamarbejde og gode overgange på tværs. Vi er beliggende på Kongevejen i Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport.