Spring til indhold

Rudersdal Kommunes skove

Naturrigdom, kulturhistorie og skoven som et frirum. Det er pejlemærkerne for Rudersdal Kommunes skovstrategi og hvordan vi passer skovene.

Rudersdal Kommunes skovstrategi

Du har måske lagt mærke til, at vores skove, parker og naturarealer over de sidste par år har skiftet udtryk – at det roder og virker uplejet. Men vi gør det med vilje. Med kommunens planstrategi 2017 fastlagde vi visionen om at øge mangfoldigheden af dyr og planter. En vision, der støtter op om FN’s verdensmål nr. 15: livet på land, der b.la. har som delmål at fremme bæredygtig forvaltning af skovene og genoprette økosystemer.

Vores skovpleje har derfor fokus på at styrke naturrigdommen og øge biodiversiteten i skovene. Og det sker bedst ved at efterligne de naturlige mekanismer i skoven eller hjælpe dem på vej.

Samtidig ønsker vi også at passe godt på de kulturhistoriske elementer i skovene. For historiens gang kan ses i skovenes gamle træer, i levn fra forsøgene på at opdyrke de våde moser og sumpe, i skovene og de omkringliggende områders kaldenavne. En tur i skoven kan derfor blive en rejse gennem Rudersdals historie.

Vi håber, at siden vil inspirere dig til at gå på opdagelse i skovens univers og værne om dens værdier, at du får lyst til at opleve skovens naturrigdom, kulturhistorie, finde fred og ro, eller måske være fysisk aktiv – alene eller i fællesskab med andre. Vi håber også, at siden vil give dig en bedre forståelse for, hvordan vi styrker skovenes naturrigdom, samtidig med at vi gerne vil i dialog med dig om, hvordan vi skaber de gode oplevelser i skovene.

Ikke alle skove inden for kommunegrænsen er kommunale skove

Der er flere skove beliggende i Rudersdal Kommune, som ejes af Naturstyrelsen. Der er tale om: Geel Skov, Rudeskov, Trørød Hegn, Jægersborg Hegn, Bistrup Hegn, Kirke Skov, Ravnholm Skov. 

Af større private skove er Næbbegård Plantage og Skoven omkring Næsseslottet. Bemærk, at her må du være på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang.

Kort over Rudersdal Kommunes skove

På kortet  ovenfor ser du en oversigt over alle Rudersdal Kommunes skove. Skriv din adresse ind i feltet i øverste højre  hjørne og se hvilke skove der ligger tæt på dig. (Obs: En midlertidig datafejl betyder, at der for nuværende kan der opleves fejl i ovenstående kort)

Det kan du opleve i skoven

Oldgamle bøgetræer, skovtrolde, tågede ellesumpe og krigstræer. Det er nogle af de ting Rudersdal Kommunes skove rummer. I fold-ud menuen nedenfor kan læse mere om hvilken særlig natur og kulturhistorie du finder i de enkelte skove, hvor du finder plads til at være sammen med dine kære, hvor du kan røre dig, og hvor du finder særligt gode områder til at opnå fred og ro.

Skovenes naturrigdom, oplevelser og kulturhistorie

Sådan hjælper vi naturrigdommen på vej

Når vi foretager skovpleje er det for at efterligne de naturlige mekanismer i skoven, eller hjælpe dem på vej, som er med til at sikre naturrigdom og øge biodiversiteten. Vi plejer også skovene, så vi får et varieret skovbillede, der sikrer, at den særlige natur der knytter sig til de forskellige skovtyper, som mose og sump, enge og kær, har gode leve- og vækstbetingelser.

Nedenfor kan du læse mere om de naturlige mekanismer, der giver mere biodiversitet og naturrigdom, og de skovplejemetoder, vi anvender til at efterligne dem.

Plejemetoder - Sådan øges naturrigdommen i skovene

Se hvor du kan finde eksempler på plejemetoder på kortet

Indtast din adresse, og se hvor du finder eksempler på plejemetoder, og hvor der findes udsigtskiler i skovene.

 

 

Se desuden hvilke træsorter der er udbredt i de enkelte skove i nedestående Pdf'er:

Eskemose Skov  -oversigt over udbredelse af træarter i skoven Mariehøj  -oversigt over udbredelse af træarter i skoven Furesøpark Skov  -oversigt over udbredelse af træarter i skoven Frederikslund Skov  -oversigt over udbredelse af træarter i skoven

Mål og visioner for de kommunale skove