Spring til indhold

Elever med dansk som andet sprog

Når dit barn ikke taler, læser, skriver eller forstår dansk, har det ret til at få undervisning i dansk som andet sprog. Barnet og forældrene vil blive indkaldt til en visitationssamtale. Fra den 1. august har vi ikke længere modtagelsesklasser, men dit barn vil blive indskrevet direkte på en af de fem skoler, som har modtagehold. 

Fagligt får barnet bedre muligheder for at tilegne sig dansk, fordi barnet veksler mellem at blive undervist i basisdansk på hold med maks. syv elever og deltage i fag i sin klasse, hvor barnet har mulighed for at lykkes. 

 

Få information på dansk, engelsk og arabisk

Kontakt kommunens tosprogskonsulent. Contact consultant for bilingual tuition.

Pia Juhl Andersen
Rudersdal Kommune
Skole og Familie
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 72 68 44 02
pja@rudersdal.dk