Spring til indhold

Elever med dansk som andet sprog

Hvis dit barn skal indskrives i skolen, og ikke kan tale, læse, skrive og forstå dansk, vil barnet modtage basisundervisning på en af vores skoler med modtagehold i det omfang og af en varighed, som svarer til barnets behov og forudsætninger. Barnet veksler mellem at blive undervist i basisdansk på hold med maks. syv elever og deltage i de fag i klassen, hvor barnet har mulighed for at lykkes.

Er barnet fyldt 14 år, vil der blive henvist til et eksternt skoletilbud.

I vil blive indkaldt til visitationssamtale, så snart I har bopæl i kommunen. Jeres barn vil blive indskrevet på den skole i det distrikt I bor i, som har plads på basisholdet.

 

Få information på dansk, engelsk og arabisk

Kontakt kommunens tosprogskonsulent. Contact consultant for bilingual tuition.

Pia Juhl Andersen
Rudersdal Kommune
Skole og Familie
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 72 68 44 02
pja@rudersdal.dk