Elever med dansk som andet sprog

Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, kan det få støtte til at lære det enten ved basisundervisning eller som supplerende støtte i klassen.

Få information på dansk, engelsk og arabisk

Hvor foregår undervisningen?
Hvor kan jeg få rådgivning om basisundervisningen?
Information in English and Arabic

Kontakt kommunens tosprogskonsulent. Contact consultant for bilingual tuition.

Pia Juhl Andersen
Rudersdal Kommune
Skole og Familie
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 72 68 44 02
pja@rudersdal.dk