Spring til indhold

Dansk som andetsprog

Hvis dit barn skal indskrives i skolen og ikke kan tale, læse, skrive og forstå dansk, vil barnet modtage basisundervisning på en af vores skoler med modtagehold i det omfang og af en varighed, som svarer til barnets behov og forudsætninger. Barnet veksler mellem at blive undervist i basisdansk på hold med maksimum syv elever og deltage i de fag i klassen, hvor barnet har mulighed for at lykkes.

Er barnet fyldt 14 år, vil der blive henvist til et eksternt skoletilbud.

I vil blive indkaldt til visitationssamtale, så snart I har bopæl i kommunen. Jeres barn vil blive indskrevet på den skole i det distrikt, I bor i, som har plads på basisholdet.

 

Få information på dansk, engelsk og arabisk

Kontakt kommunens tosprogskonsulent / Contact consultant for bilingual tuition:

Pia Juhl Andersen
72 68 44 02
pja@rudersdal.dk