Ja til weekendarbejde ved Dronninggårdskolen

Rudersdal Kommune forbedrer adgangsforholdene ved Dronninggårdskolen op til skolestart

Rudersdal Kommunen har givet dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

Arbejdet omfatter ombygning af ankomstpladsen foran Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33,  i perioden torsdag den 2. juli. - fredag den 7. august 2020. Målet er at forbedre trafikafviklingen og øge skolebørnenes tryghed og sikkerhed foran skolen.

Pladsen ombygges i skolens sommerferie for at sikre børnene og sikre fremdrift.

Arbejdet vil fra d.d. foregå således, at der ud over hverdage også kan arbejdes lørdage og søndage fra kl 7-18.

JJ Nyholm er entreprenør på opgaven for Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Vej.

JJ Nyholm og Teknik og Miljø, Vej opsætter infotavle om byggeriet på pladsen samt varsler beboerne i området om det forestående arbejde.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.

Dispensationen gives dog på vilkår om, at arbejdet skal planlægges, så de mest støjende, støbende og vibrerende aktiviteter udføres inden for normal arbejdstid og undgås så vidt muligt helt om søndagen.