Spring til indhold

Vi passer på naturen

Rudersdal byder på et væld af smukke og særlige naturoplevelser, som det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at passe på.

Derfor udfører vi jævnligt naturpleje – vi sørger for, at der kommer dyr ud, som tager sig af græs og andre arter, vi bekæmper bjørneklo og tynder ud i skoven, så der bliver et bedre kig til de mange smukke steder.

I vore naturpleje samarbejder vi med forskellige foreninger, fx Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal (DN) om lån af leredskaber til slåning på græs- og engarealer. Vil du gerne prøve kræfter med en le, kan du kontakte formanden, Mikael Sundby, mikael.sundby@gmail.com.

Vi samarbejder også gerne om at passe og pleje både natur-, by- og boligområder, men du skal også selv passe på naturen: Smid ikke affald, og tag hensyn, når du færdes i naturen fx hvis du har hunden med på tur:

- vælg "Andre muligheder > Hundeskove".

Også vandområder tager vi os af: Fx forbedrer vi vandløb og fører tilsyn med søer (ilt, fisk, vegetation mv.), badevand og havmiljø.

Har du selv et privat vandløb på din grund, gælder også nogle regler (klik på 'Vandløb og søer' herunder).

Sådan passer vi sammen på naturen.

Giv os et praj

Vi sørger for, at de offentlige grønne områder i kommunen fremstår smukke, rene og velholdte.

Ligger der affald, kan du give os et praj.

Giv et praj om affald

Vandplaner og naturplaner