Spring til indhold

Søg Rudersdals Verdensmålspulje

Brænder du for den grønne omstilling og for bæredygtige fællesskaber? Mangler du og din lokale forening finansiering til at gennemføre en idé eller projekt, der fremmer bæredygtigheden i Rudersdal? Så søg Rudersdals Verdensmålspulje.

Rudersdal Kommune er godt i gang med den bæredygtige omstilling, men vi vil gerne blive endnu bedre.

Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i både 2022 og 2023 til at understøtte lokale tiltag, initiativer og projekter, der fremmer den sociale, klimamæssige og økonomiske bæredygtighed i Rudersdal.

Læs mere her på siden om, hvordan du søger, og hvilke kriterier der skal være opfyldt.

 

Repræsentanter for DN i Rudersdal samlet til foto
Hvem kan søge?

Rudersdal Kommune kan give tilskud til fx:

 • lokale foreninger
 • boligforeninger
 • grundejerforeninger
 • borgergrupper
 • uddannelsesinstitutioner
 • studerende

Der er også mulighed for tilskud til at etablere partnerskaber for forandring, herunder til projekter og initiativer, der i samarbejde med kommunale institutioner såsom skoler, daginstitutioner eller plejecentre bidrager til den bæredygtige omstilling.

Kriterier for støtte

 • Projektet skal falde inden for en eller flere kategorier for få støtte:

  • Genanvendelse og cirkulær økonomi
  • Sociale fællesskaber/tiltag mod ensomhed
  • Klima og grøn omstilling
  • Vedvarende energi
  • Biodiversitet og giftfri kommune
  • Omstillingsfællesskaber eller andre lokale fællesskaber/partnerskaber, der vedrører verdensmålene og/eller de nævnte kategorier

  Herudover skal projektet:

  • Fremme bæredygtigheden i Rudersdal set i forhold til arbejdet med FNs verdensmål og kommunens klimahandlingsplan
  • Komme flere end ansøger til gavn
  • Styrke de lokale fællesskaber og partnerskaber mellem flere aktører
  • Have et formidlingsaspekt eller et udviklingsaspekt, der kan sikre, at projektet efter endt støtte har gjort en forskel i praksis eller kan opnå en længerevarende effekt gennem en bred erfaringsdannelse.
Sparegris
Hvor mange penge kan du søge?

Søg op til 50.000 kr.

Rudersdal Kommune ønsker at støtte så mange forskellige projekter og initiativer som muligt, herunder også igangværende projekter, der er delvist støttede/egenfinansierede. Derfor kan man som udgangspunkt maksimalt søge om 50.000 kr.

Rudersdal Kommune behandler de indkomne ansøgninger inden for en måned fra modtagelsesdato. Behandlingstiden må dog forventes længere i ferieperioder.

Er dit projekt særligt omkostningstungt, kan der dog søges om et højere beløb. Eventuelle tilskud over 50.000 kr. til projekter, som forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune støtter, skal forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning. I disse tilfælde kan behandlingstiden være længere end en måned.

Bæredygtig omstilling i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er i gang med den bæredygtige omstilling på en række områder. Læs mere om de forskellige indsatser her:

Rudersdal Kommune og FN's verdensmål​

Meget mere vild natur​

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2040​

Krav til dokumentation

Bliver dit projekt godkendt, er du forpligtet til løbende at fremlægge regnskab og status for projektet og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål fra Rudersdal Kommune.

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvordan du griber ansøgningen an eller vil du drøfte din ide? Så kontakt Mie Westh på westh@rudersdal.dk eller telefon 46112142. 

Søg Verdensmålspuljen