Spring til indhold

Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal holde et offentligt arrangement, bygge nyt og har brug for at anvende fortovet til at aflæsse byggemateriale eller på anden vis har brug for at bruge vejarealet.

Vejarealet inkluderer rabatten, fortovet, cykelstien og vejen.

Husk at søge i god tid. De tre link herunder går til virk.dk.

Ansøg om gravetilladelse Ansøg om opstilling af container mv. Ansøg om tilladelse til arrangement

Hvad skal du søge om tilladelse til?

Mere information

  • Regulativ for Birkerød Hovedgade

    For de forskellige byområder gælder forskellige regler for, hvordan de enkelte arealer kan og må bruges. For Birkerød Hovedgade gælder nedenstående regulativ:

    Regulativ Birkerød Hovedgade