Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Opdateret den 10. oktober 2018.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

15.-17. oktober: Holte, Borgmester Schneiders vej, asfalt på cykelsti
Til uge 50: Holte, adgang til Frederikslund skov lukket fra Plejecenter Frydenholm og Skovvang dagcenter
Til oktober: Renovering af rørlagte vandløb i Holte
27. august - primo december: Cykelsti på Frydenlundsvej
5.9 - medio november: Alfred Christensens Vej, Nærum, renovering af fortov og kantsten
10.9 - ultimo november: Skodsborgvej, renovering af kantsten, fortov og cykelsti