Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

23.11 - medio december: Nyt elkabel til Holte Midtpunkt
31.10 projektstart: Trørød, oprensning af olieforurening, Lindevangsvej
30.10 projektstart: Grünersvej, kantsten, fortov og asfalt