Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

28.8 - ultimo november: Cykelsti på Søndervangen, Birkerød
14.8 - medio oktober: Abildgårdsparken, kantsten, fortov og asfalt
Frem til oktober: Midlertidigt vandrør på stien ved Olesvej, Vedbæk