Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder. Opdateret den 29. juni 2018.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Frem til ca. 1. august: Renovering af kantsten og fortov, Abildlunden, Birkerød
2. juli - ultimo september: Renovering af kantsten og fortov, Kirsebærlunden, Birkerød
Medio juni - primo august: Renovering af torvepladsen, Birkerød
9.-11. juli: Ny asfalt på cykelsti, Vasevej