Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Frem til udgangen af uge 28: Fyrrebakken og Birkebakken, Birkerød, renovering af kantsten
Frem til primo juli: Ny belysning på stier
13. juli kl. 7 - 14. juli kl. 7: Langhaven, asfaltarbejde
Uge 29: Skodsborgvej, ny asfalt på cykelstien
Uge 29: Sti fra Vietoften til Viekær, ny asfalt
Frem til primo august: Langhaven, renovering af kantsten og fortov samt asfalt
8. august: Concordiavej, Nærum, asfaltarbejde
Frem til oktober: Midlertidigt vandrør på stien ved Olesvej, Vedbæk