Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. Her kan du holde dig opdateret om, hvilke anlægsarbejder der aktuelt er i gang.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Frem til ultimo uge 43: Hastighedsforanstaltninger på Bregnerødvej, Birkerød, mv.
Frem til slutningen af oktober: Renovering af kantsten og fortov på Søbakkevej, Holte
Frem til slutningen af oktober: Renovering af kantsten og fortov på Vedbæk Strandvej
Udskiftning af gadelys til LED