Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. Her kan du holde dig opdateret om, hvilke anlægsarbejder der aktuelt er i gang.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Frem til slutningen af september: Kloakrenovering i Dronninggårds-kvarteret, Holte
Uge 42: Forlængelse af midterhelle på Birkerød Kongevej
Frem til slutningen af oktober: Renovering af kantsten og fortov på Søbakkevej, Holte
Frem til slutningen af oktober: Fortovs- og kantstensrenovering, Vedbæk Strandvej
Frem til slutningen af oktober: Renovering af stibro på Gøngehusvej
Udskiftning af gadelys til LED