Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. Her kan du holde dig opdateret om, hvilke anlægsarbejder der aktuelt er i gang.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Frem til ultimo 2016: HMN renoverer gasrør på Øverødvej
Frem til medio december: Bistrup, omlægning af kloakledning på Turistvej
December 2016 - april 2017: Strømpeforing i Nærum ved Langebjerg