Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

12.- 30. juni: Fyrrebakken og Birkebakken, Birkerød, renovering af kantsten
Til ultimo juni: Birkerød, Bakkevej, trapper til Kongevejen renoveres
Til primo juli: Ny belysning på stier
Fra 18. april til medio august: Langhaven, renovering af kantsten og fortov