Aktuelle vej- og gravearbejder

Der foregår løbende vej- og gravearbejde rundt omkring i kommunen. På denne side kan du holde dig opdateret om aktuelle anlægsarbejder.

Oversigt over aktuelle vej- og gravearbejder

Primo april - ultimo juni: Ny belysning på fem stier
Fra 18. april til medio august: Langhaven, renovering af kantsten og fortov
8. maj - 19. juni: Grünersvej, ny fjernvarmeledning
24. maj: Ny asfalt på forpladsen v. Birkerød Station
Uge 20 og 21: Bistrupvej ml. Søndervangen og Stationsvej, ny asfalt på cykelsti
Til ultimo juni: Birkerød, Bakkevej, trapper til Kongevejen renoveres