Spring til indhold

Nyt museum til Vedbækfundene

Vedbækfundene er de mest spektakulære fund fra den bedst bevarede gravplads fra jægerstenalderen i Nordeuropa. Ruderdal Kommune vil bygge et nyt museum, hvor vi kan folde fundenes historier ud om kærlighed og savn ved Vedbæk fjord, om menneskets plads i naturen på tværs af tid.

I Rudersdal Kommune ønsker vi at opføre et nyt museum, der gennem Vedbækfundene skal formidle forholdet mellem mennesker og natur, liv og død i fortid, nutid og fremtid.

Vi vil derfor flytte Vedbækfundene hjem til det sted, hvor de blev fundet. Her vil vi skabe landets bedste museum om jægerstenalderen og dens betydning for moderne mennesker. Det nye museum skal have fokus på børn og deres familier, naboer og ældre.

Jægerstenaldermand i hytte

Ranes perspektiv

Direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, siger:

”Vedbækfundene er helt unikke, også på internationalt plan. Flytningen af skeletterne med gravskatte til et nyt 'skræddersyet” museum nær fundstedet ved den gamle Vedbækfjord er et enestående projekt, der vil kunne formidle de mange nye forskningsresultater til offentligheden på en enestående og engagerende måde. Nationalmuseet giver sin fulde støtte til dette enestående projekt.”

Jægerstenalderens svar på Guldhornene

Vedbækfundene kan åbne vores øjne for fortidens mysterier. De nyeste naturvidenskabelige metoder kan vise os, hvordan menneskerne levede, og hvordan naturen så ud for 7.000 år siden i Vedbæk. Vi vil vise det sociale menneskes forankring i den foranderlige natur, så fortiden kan give perspektiv på nutiden til handling i fremtiden.

DNA-forskning, fossiler og pollen

I de to film herunder forklarer Lasse Sørensen, tidligere forskningschef på Nationalmuseet, og Morten Fischer Mortensen, seniorforsker på Nationalmuseet, betydningen af Vedbækfundene og hvordan deres forskning kan give flere svar om Vedbækfundene og naturen dengang.

Lasse Sørensen er en af landets førende arkæologiske eksperter indenfor den danske oldtid. I filmen forklarer han Vedbækfundenes betydning og store potentiale i den tredje arkæologiske revolution, som er DNA-forskningen.

Morten Fischer Mortensen er ekspert i analyser af jordbunden, og i filmen forklarer han, hvordan man med pollen og mindre fossiler kan kortlægge, hvordan naturen har set ud i fortiden.

Stenalderpiger sidder ved sø

Gæsterne i centrum

Museet skal gøre indtryk på gæsterne. Et besøg i Vedbækfundene skal udvide deres horisont og give anledning til at stille spørgsmål og søge svar. Derfor skal formidling af fundene være det bærende element for udformningen af museet, og arkitekturen skal formidle overgangen mellem kultur og natur ved at binde landskabets udvikling og fundstederne i Maglemosen sammen med museet.

Dét, du ser inde, får du lyst til at gå ud og udforske, og dét du oplever ude, får du lyst til at gå ind og undersøge nærmere. Det er ambitionen, at visionær arkitektur skal forbinde kulturarven, landskabet og menneskerne på tværs af tid.

Vejen frem

I 2022 satte et borgerforslag gang i en debat om museets placering i Vedbæk. Da placeringen hænger uløseligt sammen med ambitionsniveauet, afstedkom forslaget en ny proces for projektet. For at klæde politikerne på til denne prioritering er der blevet lavet en analyse af de forskellige mulige placeringer i Vedbæk, og flere forhold skal belyses af eksperter indenfor museumsbranchen. Derfor er der ved at blive udarbejdet:

  1. En vurdering af Vedbækfundenes faglige og formidlingsmæssige potentiale i forhold til lignende fund nationalt og internationalt.
  2. En potentialeanalyse, som undersøger og dokumenterer det museumsfaglige og økonomiske potentiale for en ny museumsattraktion, herunder besøgspotentialet i specifikke målgrupper og klarlæggelse af en bæredygtig forretnings- og finansieringsmodel.

Når politikerne har besluttet ambitionerne og placeringen, begynder dialogen med fondene på ny om at finde finansiering til det nye museum.

Man kan læse mere om arbejdet her:

Nyt museum til Vedbækfundene​

Fondsprospekt

Prospektet kan du downloade her:

Fondsprospekt - nyt museum til Vedbækfundene - de første

FAQ

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte kulturchef Birgit Hoé Knudsen på bhk@rudersdal.dk

Se mere på museer.rudersdal.dk

Det siger eksperterne

"Andre grave er mange gange ”kun” skeletter, men Vedbækfundene giver en anden indgang. Nu kan vi pludselig se mennesker fra dengang som individer."
- Peter Vang Petersen, museumsinspektør, Nationalmuseet

"Barnet på svanevingen er det mest spektakulære i Norden og blandt de største i verden. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig situationen – det taler til alle. Fundene står som de flotteste og mest spektakulære – de er i international klasse." 
- Erik Brinch Petersen, lektor emeritus, Københavns Universitet

"Vedbækfundene forandrede vores syn på jægerstenalderen […] Den fantastiske bevaringstilstand og den exceptionelle dokumentation fra udgravningen har desuden bidraget til, at materialet fortsat er helt centralt for den internationale forskning, som løbende skaber nye spændende resultater og indsigter i jægerstenalderen."
- Dr. Liv Nilsson Stutz, Senior Lecturer, Emory University

Facebook

Du kan også følge med på Rudersdal Museers Facebookside og Vedbækfundenes Instagram:

Rudersdal Museer på Facebook

Vedbækfundene på Instagram​