Spring til indhold

Vedbækfundene tilbage til Vedbæk

Vedbækfundene der i dag har til huse i Gl. Holte, skal tilbage til Vedbæk. Rudersdal Kommune har erhvervet en ny grund tæt ved fundstederne, hvor et helt nyt museum skal opføres. Følg med i processen her.

Jægerstenaldergravene fra Vedbæk rummer en stærk og dramatisk historie. Skeletterne er fra mennesker, der levede i en fortid så langt tilbage, at vi næsten ikke kan mærke forbindelsen. Med projekt Vedbækfundene tilbage til Vedbæk genoprettes den forbindelse tilbage til fortiden – til de mennesker, der levede lige her. 

Der skal skabes en ny museumsattraktion, som med en helt særlig placering tæt på naturen og med en enestående fortælling fra vores fortid skal sætte nye standarder for fremtidens formidlingssteder.

Vedbækfundene på Gl. Holtegaard

Fra gammel gård til nyt fællesskab

Gravene har i dag til huse i en lille længe til Gl. Holtegaard. Udstillingen er mere end 30 år gammel og formidler de 7.000 år gamle grave udlånt af Nationalmuseet. Nu har Rudersdal Kommune fået mulighed for at erhverve en grund tæt på det oprindelige fundsted - lige ved den gamle fjordbred i Vedbæk.

En flytning til den nye bebyggelse, Henriksholm, vil give en enestående mulighed for at få landskabet, kulturhistorien og museet til at smelte sammen. Her vil det nye museum lade den 7.000 år gamle fortælling mødes med nutiden og blive en del af et fællesskab for borgerne i en helt ny bebyggelse.

Udgravning på Henriksholm-Bøgebakken, Vedbæk 1975

​Enestående gravfund – nationalt og internationalt

Da nyheden om de arkæologiske fund fra Vedbæk kom ud i 1975, var det spektakulært. Ikke kun i Danmark - resultaterne fra udgravningerne var en verdensnyhed i den arkæologiske verden. Hverken før eller siden har man gjort så flotte gravfund fra jægerstenalderen herhjemme.

Nu vil det atter være muligt at skabe overskrifter. En flytning vil give en enestående mulighed for at udføre og formidle nye naturvidenskabelige undersøgelser af gravfundenes knogler, tænder og udstyr. Blandt andet DNA- og strontiumisotopanalyser vil skabe helt nye fortællinger om menneskene, der levede dengang. Dette vil ske i tæt samarbejde med blandt andre Nationalmuseet og Københavns Universitet. Med baggrund i den forskning vil vi i endnu højere grad kunne levendegøre de 7.000 år gamle mennesker og deres liv for nutidens museumsgæster.

Ikoniske gravfund

De døde i gravene er omdrejningspunktet i det nye museum; gravfundene er grobund for drama, nærhed og fascination. I udstillingen vil de besøgende bl.a. kunne se:

 

Med disse ikoniske gravfund som udstillingens kerne kan de fascinerende fortællinger om natur, jagt, ritualer, mad, våben og fællesskab brede sig ud i resten af bygningen.

Intet andet sted i Nordeuropa kan man fremvise fund fra så fjern en fortid, så tæt på fundstedet. Samtidig er naturen lige uden for museets mure. Den natur, der fyldte alt i jægerstenaldermenneskets liv.  Derfor skal projektet skabe en attraktion, der med nye formidlingsgreb forener udendørs og indendørs formidling.

FAQ

Hvorfor skal Vedbækfundene flytte?

Hvad bliver det for et museum?

Hvordan kommer museet til at se ud?

Hvornår åbner museet?

Skal det være et kulturhus?

Hvad med parkering?

Hvornår fandt man Vedbækfundene?

Hvem ejer egentlig Vedbækfundene?

Hvorfor bosatte jægerstenalderfolket sig her?

Hvor kan jeg følge processen?

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte museumschef Anja Olsen på anjol@rudersdal.dk.

Se mere på museer.rudersdal.dk

Det siger eksperterne

"Andre grave er mange gange ”kun” skeletter, men Vedbækfundene giver en anden indgang. Nu kan vi pludselig se mennesker fra dengang som individer."
- Peter Vang Petersen, museumsinspektør, Nationalmuseet

"Barnet på svanevingen er det mest spektakulære i Norden og blandt de største i verden. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig situationen – det taler til alle. Fundene står som de flotteste og mest spektakulære – de er i international klasse." 
- Erik Brinch Petersen, lektor emeritus, Københavns Universitet

"Vedbækfundene forandrede vores syn på jægerstenalderen […] Den fantastiske bevaringstilstand og den exceptionelle dokumentation fra udgravningen har desuden bidraget til, at materialet fortsat er helt centralt for den internationale forskning, som løbende skaber nye spændende resultater og indsigter i jægerstenalderen."
- Dr. Liv Nilsson Stutz, Senior Lecturer, Emory University

Facebook

Du kan også følge med på Rudersdal Museers Facebookside:

Gå til siden​