Ny parkering ved Vangeboled

En ny p-plads med 64 almindelige pladser og to handicappladser ved Vangeboled er besluttet i kommunalbestyrelsen.

Arbejdet er i fuld gang, og byggepladsen er afspærret i hele perioden, dvs. også den eksisterende p-plads ved Sct. Georg Gårdens Vuggestue og Ravnholm Skovbørnehave. Mens arbejdet foregår, henviser vi til parkering på den eksisterende p-plads i hjørnet mod Skodsborgvej.

Arbejdet forventes afsluttet til skolestart, primo august.

Se flyer der viser de nye adgangsforhold

Oversigt over placering af nye p-pladser på Vangeboled

Kortet viser placeringen af de nye p-pladser på Vangeboled: 64 almindelige og to handicappladser.

Ny afsætningsbane

Den nye p-plads dimensioneres til at kunne erstatte de nedlagte pladser på den sydlige del af Vangeboled samt et øget p-behov som følge af institutionen Egebakkens udvidelse.

P-pladsen etableres som et midlertidigt anlæg, indtil bygning af ny institution gennemføres omkring 2025.

Samtidig skal en ny afsætningsbane erstatte det eksisterende Kys & Kør-anlæg.

Hidtil har den sydlige del af Vangeboled samt den eksisterende p-plads mod Skodsborgvej typisk været fyldt op kl. 8. Det eksisterende Kys & Kør-anlæg bliver også brugt, men der er tendens til, at der parkeres i længere tid, hvilket nedsætter kapaciteten.

Arbejdet skrider frem ved Ravnholm Skole

Arbejdet skrider frem ved skolen, som snart hedder Ravnholm Skole. Foto taget 9. juli 2020.

Ideen er at holde trafikken væk fra skoleområdet. Derfor ligger indkørslen til både afsætningsbane og p-plads i starten af Vangeboled.

Her skal man ved indkørslen afgøre, om barnet blot skal sættes af. I så fald kører man ind ad banen, hvor man hurtigt er videre igen.

Ønsker man at følge sit barn hen til skolen eller skal aflevere i en af institutionerne, kører man ind på p-pladsen, som er enkelt og overskueligt udformet, så man hurtigt kan få sig et overblik over ledige pladser.

Beslutning i kommunalbestyrelsen 29.1.20

Kontakt: Projektleder Janni Elkjær, jelh@rudersdal.dk