Spring til indhold

Ny udskoling på Søholmskolen

Søholmskolen samler udskolingen i nye fysiske læringsmiljøer. Her på siden kan du følge udviklingen i ord, billeder og lyd.

Søholmskolens udskoling fra 7. til 9. klasse samles på afdeling Toftevang med fire spor og plads til op til 440 elever. 

Den nye indretning bygger på en campus-struktur med fire åbne fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde. Der bliver et område til fremmedsprogsundervisning, et til madlavning, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Jeppe Gordon Knudsen

Skoleleder, Jeppe Gordon Knudsen

Siden sammenlægningen i 2020 har Søholmskolen haft et vedholdende fokus på at styrke vores udskoling, blandt andet ved at motivere elever og lærere til at variere både læreprocesser og organisationsformer.

Derfor er jeg begejstret for, at skolen får tidssvarende fysiske rammer, hvor læringsmiljøet netop understøtter flere valgmuligheder, hvor eleverne får mulighed for at opleve, at fag og problemstillinger kan udforskes, læres og løses i meningsskabende tværfaglige sammenhæng ud fra variable didaktiske tilgange, hvor eleverne spiller en bredere, mere aktiv og medbestemmende rolle.

De nye fysiske rammer styrker således det pædagogiske personales mulighed for at arbejde med social og faglig inklusion, hvor den enkelte elevs behov er i fokus og kan imødekommes.

Video: Udskolingsleder, lærere og arkitekt fortæller om de nye udskolingsmiljøer

Hvorfor nye udskolingsmiljøer?

Hvad siger eleverne?

Rudersdal Kommunes Fælleselevråd arbejder for mere varieret og virkelighedsnær undervisning.

Hør eleverne selv fortælle, hvorfor det er vigtigt.

Se arkitekttegninger af den nye udskoling

RUBOW Arkitekter er en dansk tegnestue, som blandt andet specialiserer sig i projekter med fokus på leg og læring. 

I kraft af deres erfaring med skoler har Rubow Arkitekter øje for tilgængelighed, sikkerhed, akustik og indeklima. 

I Rudersdal Kommune har Rubow Arkitekter tidligere sat sit aftryk på nye og optimerede læringsrum inde og ude på Skovlyskolen. 

OBS: Der kan i ombygningen forekomme enkelte justeringer i forhold til arkitekttegningerne. Løst inventar som borde og stole fremgår ikke på alle tegninger. 

Søholmskolens humanistisk projektområde

Tidsplan (foreløbig)

Entreprenør og byggeri

Andre skoler med innovative læringsmiljøer

Stil spørgsmål om byggeriet