Spring til indhold

Ny udskoling på Ravnholm Skole

Ravnholm Skole samler udskolingen i nye fysiske læringsmiljøer. Her på siden kan du følge udviklingen i ord, billeder og lyd.

Ravnholm Skoles udskoling fra 7. til 9. klasse samles på afdeling Nærum med fire spor og plads til op til 330 elever. 

Den nye indretning bygger på en campus-struktur med fire åbne fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde. Der bliver et område til fremmedsprogsundervisning, et til madlavning, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Som følge af ombygningen flytter tandklinikken fra Ravnholm Skole afdeling Nærum til Holte Skole afdeling Grünersvej (Grünersvej 6, 2840 Holte). 

Kristine Sklander, skoleleder på Ravnholm Skole

Skoleleder, Kristine Juel Sklander

Folkeskolen skal være et sted, vores børn og unge trives og lærer, fra de starter i 0. klasse, til de afslutter 9. klasse. I udskolingen lægger vi særligt vægt på, at eleverne udvikler sig både personligt, fagligt og socialt, så de motiveres til at fortsætte med en ungdomsuddannelse.

Derfor glæder vi os utrolig meget til de nye fysiske læringsmiljøer, som vil give de unge mennesker lyst til at forfølge deres nysgerrighed og motivation, og som vil understøtte og inspirere til fordybelse, kreativitet, kritisk tænkning, problemløsning og samarbejde.

Video: Skoleleder, udskolingslærere og arkitekt fortæller om de nye udskolingsmiljøer

Hvorfor nye udskolingsmiljøer?

Hvad siger eleverne?

Rudersdal Kommunes Fælleselevråd arbejder for mere varieret og virkelighedsnær undervisning.

Hør eleverne selv fortælle, hvorfor det er vigtigt.

Se arkitekttegninger af den nye udskoling

RUBOW Arkitekter er en dansk tegnestue, som blandt andet specialiserer sig i projekter med fokus på leg og læring. 

I kraft af deres erfaring med skoler har Rubow Arkitekter øje for tilgængelighed, sikkerhed, akustik og indeklima. 

I Rudersdal Kommune har Rubow Arkitekter tidligere sat sit aftryk på nye og optimerede læringsrum inde og ude på Skovlyskolen. 

Tegninger af ny udskoling på Ravnholm Skole

OBS: Der kan i ombygningen forekomme enkelte justeringer i forhold til arkitekttegningerne. Løst inventar som borde og stole fremgår ikke på alle tegninger. 

Ravnholm Skole udendørs amfi

t

Tidsplan (foreløbig)

 

Entreprenør og byggeri

Andre skoler med innovative læringsmiljøer

Stil spørgsmål om byggeriet