Spring til indhold

Trørød Børnehus

Kohavevej 72
2950 Vedbæk
46 11 43 70

Daglig leder Anne‐Dorte Underbjerg
Tlf. 46 11 43 70
trorodbornehus@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Trørød Børnehus

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Trørød Børnehus i Vedbæk er et nybygget børnehus med spændende arkitektur og alsidige rum. Huset rummer 150 børn, fordelt på 4 pædagogiske teams, og det er indrettet med vægt på at skabe både trygge og udviklende miljøer. 

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud