Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Rudersdal Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder med en vision om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken til nul.

Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Klima- og Miljøudvalget prioriterer i 2022 nedenstående projekter, som skal gøre trafikken i kommunen mere sikker.

Også i år gennemføres sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der skal holdningspåvirke trafikanterne og på den måde forhåbentlig forebygge uheld.

Indsatser for bedre trafiksikkerhed 2022

Input til at forbedre trafiksikkerheden

Hvis du har input til, hvor og hvordan vi kan forbedre trafiksikkerheden, hører vi gerne fra dig. Send en mail til tom@rudersdal.dk

Trafiktællinger

Der bliver løbende lavet trafiktællinger i kommunen, der bl.a. skal fastlægge, hvor mange biler, lastbiler og andre tunge køretøjer der kører på en given vej og med hvilken hastighed.

Oversigt over trafiktællinger (Vejdirektoratet)

Baggrundsinformation

 • Trafikkampagner

  Rudersdal Kommune gennemfører en række kampagner på trafikområdet. De fleste kampagner udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

  Trafikhandlingsplan

  Hvis du vil læse mere om baggrunden for projekter på trafikområdet, kan du se mere i vores trafikhandlingsplan.

  ‌Trafikplan 2017‌

  Handleplan for cykelområdet

  Rudersdal Kommune satser på cykling til at understøtte arbejdet mod en sund og grøn kommune.

   

  Uheldsanalyser

  Rudersdal Kommune udarbejder årligt en uheldsanalyse, som danner grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed.

  Uheldsanalyse 2020

  Certificering i trafiksikkerhedsledelse

  Vejafdelingen er trafikcertificeret i ISO 39001. Systemet er en væsentlig støtte i det daglige arbejde og giver en ensartet og kvalificeret tilgang til håndteringen af trafiksikkerheden på vejnettet i Rudersdal.

  Ledelsessystem certifikat 39001