Spring til indhold

Vi renoverer torvepladsen ved Teglporten

Vi renoverer i sommerperioden torvepladsen på Teglporten - fra mandag den 25. juni til fredag den 3. august.

Torvepladsen ombygges, så den kommer til at hænge bedre sammen med Hovedgaden og ”Irmapladsen”. Pladsen etableres i asfalt, som afdækkes med gule majssten. Den nuværende placering af handelsstader og parasoller bevares.

Se oversigtsplan og tværsnit

På torvepladsen opsætter vi en let, træbeklædt torvepavillion, som overdrages Torveforeningen. Pavillionen vil blive depot for foreningens parasoller m.m., men vil samtidigt kunne bruges af foreningen til let servering på torvedagene.

På begge sider af torvepladsen etableres granitbelagte fortove. Fortovsbelægning udføres med tilsvarende granitbelægningen som på ”Irmapladsen”.

Til hjælp for svagtseende etableres der ledelinier og opmærksomhedsfelter i fortovet ned til fodgængerovergangen på Teglporten.

Nye lamper, p-plads og træer

Langs fortovene opsættes der nye parklamper af typen FOKUS SKY PARK, som har en diskret, indirekte og energirigtig LED-belysning.

I den sydlige ende mod Teglporten etableres en mindre, asfalteret p-plads til otte biler. Her vil være tidsbegrænset parkering.

Til november planter vi fem træer, så pladsen begrønnes, og der skabes et miljø omkring den nye torvepavillion.

Spørgsmål til projektet: Projektleder Karsten Kristensen, 46 11 23 55, kk@rudersdal.dk.