Søg tilskud til foreninger og frivillige

Du kan som frivillig eller forening søge tilskud til en lang række forskellige formål. Det kan være tilskud til drift,  arrangementer, aktiviteter, samarbejdsprojekter, lokaler, materialer m.m.

 

Tilskud du kan søge til projekter, arrangementer og lignende

Start- og udviklingspuljen
Her og nu-puljen – en del af Start- og udviklingspuljen
Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver
Kulturelle tilskud
Ungekulturpuljen
Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven
Aktiverende og forebyggende tilbud efter § 79 i serviceloven
Tilskud til inklusionsassistent i foreningen

Særligt for frivillige folkeoplysende foreninger

Aktivitetstilskud – frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Uddannelsestilskud
Inventar og materiel
Ekstraordinær vedligeholdelse
Drift af egne og/eller lejede lokaler
Særlig indsats om tilgængelighed for børn og unge i foreningers egne lokaler

Rudersdal Elitestøtteordning

Hvad er Rudersdal Elitestøtteordning
Hvad kan I få tilskud til?
Hvordan fordeles støtten?
Sådan søger I
Ansøgningsfrist og svarfrist
Kontaktperson