Spring til indhold

Tidlig skolestart

Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i skole et år tidligere, det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år. Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober, og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

Tidlig skolestart skal ske ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn og begrundes i barnets udvikling og modenhed i forhold til at starte i skole et år tidligere.

Vil dit barn have gavn af at starte et år tidligere i skole, kan du ansøge om tidlig skolestart.

Information om tidlig skolestart