På Birkebakken

Vi bor smukt

Vi bor smukt i Rudersdal. Naturen, vandet og de hyggelige byer giver værdi og livskvalitet til os alle.

I Rudersdal Kommune gør vi meget for at holde de offentlige arealer rene og pæne, men vi har også brug for din hjælp. Når du klipper din hæk og fejer dit fortov, er du med til at styrke det gode naboskab.

Hvis du ser noget på et offentligt område, som du synes kan gøres bedre, kan du give os besked:

Giv os et praj om træer, buske og ukrudt

På den måde gør vi sammen en indsats for at bevare de smukke steder. Vi kalder det ’Vi Bor Smukt’. Se borgernes mangfoldige billeder på kommunens Instagram- eller Facebook-side.

Rudersdal Kommune på Instagram

Rudersdal Kommune på Facebook

I billedbåndet herunder kan du se udvalgte fotos fra vores fotokonkurrence i 2015.

Fotokonkurrence: Vis os din villavej

Fotokonkurrencen er netop afsluttet, og vinderen bliver kåret i løbet af efteråret.

Årets tema var 'Vis os din villavej', og vi har modtaget mange flotte billeder.

Stort tak til alle deltagerne. Vi udvælger det bedste billede i løbet af efteråret og kårer herefter vinderen.  

I 2015 var temaet ' Vis os dit smukkeste sted'. Dengang modtog vi flere end 500 billeder.

Affaldsindsamling

Børnene indsamlede affald

Rudersdal Kommune kickstartede ’Vi Bor Smukt’ 2016 med en forårsrengøring i uge 15. Vi gjorde fælles front mod det affald, folk smider på veje, skove, stier og fællesområder sammen med børn fra Høsterkøb Skole og Trørødskolen.

2. klasse på Høsterkøb Skole var med til at holde Høsterkøb smukt og rent, og på Trørødskolen mødte 3. C politikerne i Miljø- og Teknikudvalget.

Som afslutning på ugen samarbejdede Rudersdal Kommune med Danmarks Naturfredningsforening om at samle affald under ”Affaldsindsamlingen 2016.”

Mere end 40 frivillige børn og voksne indsamlede ca. 200 kilo affald på kun to timer i Skodsborg, Bistrup og Holte.

Fakta om affald mv. i Rudersdal Kommune 2015

  • Affald fra fejemaskiner: 1.177 tons
  • 276 affaldsspande ved stoppesteder
  • 332 affaldspande på øvrige arealer
  • 49 bænke ved stoppesteder
  • 369 bænke på øvrige arealer
  • Vi modtog 318 SMS'er om fyldte skraldespande på offentlige steder fra borgerne.
  • Vi fjerner graffiti ca. tre gange om året. Det kostede 179.000 kr. i 2015.

Hækkebreve

Når vi ser, at en hæk ikke er klippet, som den skal (helt ud til skel mod offentlig vej, sti eller fortov), sender vi et hækkebrev med en venlig påmindelse.

Denne indsats begyndte i 2013 med ca. 440 breve og et markant opsøgende tilsyn, hvor vi kunne plukke en del "lavthængende frugter". Året efter sendte vi ca. 700, mens antallet af hækkebreve i 2015 faldt til ca. 300 stk.

Elever bliver bevidste om affald

Lærere og pædagoger kan låne en ”Vi Bor Smukt'-pakke, når der skal fokus på affald i undervisningen.

Den indeholder redskaber til at samle affald op og en sorteringsvogn, så eleverne bliver bevidste om, hvordan affaldet kan sorteres og gøres til en ressource.

Eleverne kan også besøg af kommunens driftsafdeling. De vil gerne vise deres fejemaskine frem og fortælle om affald og renhold i kommunen.

Er du lærer eller pædagog, kan du få læringsmateriale om affald og ressourcer.

Læringsmateriale

Vi er sammen om at bo smukt

'Vi Bor Smukt'-kampagnen skal styrke den fælles bevidsthed om at gøre en aktiv indsats for at bevare vores kommune som et smukt og indbydende sted. Rudersdal Kommune lancerede kampagnen i 2015.

Vi ønsker at vise, at det er et fælles ansvar at holde omgivelserne pæne og rene.

Det handler om at klippe hækken ind til skel mod offentlig vej eller sti og sørge for at luge og holde fortovet rent på den del, den enkelte grundejer har ansvar for.

Men det handler også om, at vi ikke skal smide affald rundt omkring, hverken i parken, skoven eller på stranden, så vi alle sammen kan nyde de grønne og smukke omgivelser.

værn om Det gode naboskab

I et lidt større perspektiv handler ‘Vi Bor Smukt’ om selve det gode naboskab – hvad enten du bor i parcelhus, rækkehus eller lejlighed. Det gode naboskab er både at værne om hinanden og hjælpe hinanden, måske hjælpe med at klippe naboens hæk, hvis det kniber.

Derudover går det også på, at vi skal tage ansvar for de opgaver, der nu engang skal udføres i et lokalområde. Måske skal du som borger engang imellem bringe emnet på banen, hvis nogle ikke lever op til deres forpligtelser.

Det bliver nemmere, når vi står sammen om, at vi bor smukt.