Udvikling af idrætsfaciliteterne i Rudersdal

Tennisklubber, gymnastikforeninger og fodboldklubber deltager i 2019 og 2020 i en arbejdsproces, der skal munde ud i en ny struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal. Følg med i arbejdsprocessen her:

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at der i 2019 skal laves en struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune.

Forandring og udvikling

Idrætten i Danmark og lokalt i Rudersdal er i konstant forandring og udvikling. I forlængelse af dette, er der opstået et politisk ønske om bedre at kunne prioritere fremadrettet, så kommunens faciliteter matcher det aktivitetsbehov, som idrætsaktørerne har samt de ressourcer, der er til rådighed.

Tennisklubber, gymnastikforeninger og fodboldklubber er inviteret til at deltage i procesarbejdet. Der arbejdes med, hvilke aktiviteter fremtiden vil bringe inden for de tre idrætsgrene, og hvad politikerne skal prioritere for at imødekomme fremtidens facilitetsbehov og mulige lokalt forankrede løsninger.

Baggrund og rammer

Baggrund

Rammer

 


Tidsplan

Proccessen omkring tennis og gymnastik forløber henover  foråret og sommeren  2019, mens arbejdsprocessen omkring fodbold vil ske i  efteråret 2019.

Den samlede rapport med anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalget skal være færdig primo 2020.

Læs mere om hvert punkt - klik på pilene i højre side, så folder teksten sig ud.

Følg med i arbejdet med udviklingen af idrætsfaciliteterne i Rudersdal

Start - januar 2019

Tennisklubberne til workshop - marts 2019

Gymnastikforeningerne til workshop - maj 2019

Opfølgning på workshop om tennis og myndighedsmøde - juni 2019

Fodboldklubberne til workshop - august 2019

Opfølgningsmøde med gymnastikforeningerne

Informations- og planlægningsmøde med tennis foreningerne

Dialogmøder mellem foreninger og politikere - efteråret 2019

Møde med fodboldklubber og Folkeoplysningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, tirsdag den 25.02.2020

Afslutning på projektet - 2020

Idéer til forbedring af idrætsanlæg

Én af indsatserne i struktur- og strategiplanen for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune er at lave en delrapport om ”Renoverings- og evt. omdannelsesplan for eksisterende idrætsfaciliteter”.

Delrapporten skal i et 10-årigt fremtidsperspektiv skabe et overblik over renoveringsbehov og evt. omdannelse for de aktuelle idrætsfaciliteter i kommunen (både ude og inde). Rapporten vil blive drøfte på brugerrådsmøderne i foråret.

Intentionen er, at når der skal renoveres på de respektive anlæg og faciliteter, så er det oplagt i samme omgang at se på, hvilke omdannelser der kan forbedre faciliteten til fordel for brugerne og driften af anlægget.

Dokumenter