Spring til indhold

Supercykelsti Allerødruten

Rudersdal Kommune har fået en supercykelsti – Allerødruten. En supercykelsti er en cykelrute i høj kvalitet, som skal få flere til at vælge cyklen på de daglige ture til og fra arbejde eller skole.

Supercykelsti Allerødruten blev indviet i starten af maj. Ruten er nu en ud af otte supercykelstier, der tilsammen danner et net af cykelruter i høj kvalitet i hovedstadsregionen.

Allerødruten er blevet til i et samarbejde mellem fem kommuner, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og København samt Region Hovedstaden og Sekretariatet for Supercykelstier.

Allerødruten har en samlet strækning på 28,6 km, og i Rudersdal løber ruten langs Kongevejen og Birkerød Kongevej, en strækning på 7,5 km.

På ruten i Rudersdal er der forskellige tiltag, der forbedrer forholdene og gør det mere sikkert at være cyklist:

 • Forbedret afmærkning på hele strækningen
 • Gennemført fortov og cykelsti ved fire sideveje
 • Forbedret og mere jævn passage ved seks sideveje
 • To nye busperroner
 • Anlæg af 100 m. manglende cykelsti
 • På en delstrækning er cykelstien blevet halvanden meter bredere
 • Nedtællingssignaler i signalanlæg
 • Nye servicefunktioner som fodhvilere, cykelpumper og cykelreparation.
 • Henvisningsskilte og ruteangivende afmærkning

Med disse forskellige tiltag adskiller supercykelstier sig fra normale cykelstier ved at være et samlet net af ruter med større komfort og kvalitet, bedre fremkommelighed og gør den daglige pendlertur nem, tryg og behagelig.

Supercykelstierne bidrager til, at vores kommuner, virksomheder og borgere bliver forbundet. Det vigtige samarbejde gør, at vi kan løfte sammen i flok på de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne.” siger borgmester Jens Ive.

Samarbejdet bag supercykelstier er et bredt og unikt samarbejde, da 23 kommuner er gået sammen med Region Hovedstaden for sammen at forbedre forholdene for de daglige cykelpendlere. Samarbejdet er forankret i et fælles sekretariat, og anlæg af supercykelstierne er støttet af staten.

Det samlede supercykelstinet prioriterer rejsetid, og derfor er ruterne placeret, hvor det giver mest mening for byområder, stationer og virksomheder i forhold til direkte forbindelser.

Her kan du se nærmere på det samlede supercykelsti-net

 

Hvem er supercyklisten?

Supercyklister er helt almindelige pendlere, og de vælger cyklen af forskellige årsager – fx fordi det giver mulighed for motion og frisk luft, man kommer hurtigere frem, det er billigere end at tage bilen, eller man slipper for myldretid på vejene.

Supercyklisten er en, der pendler til arbejde, uddannelse eller skole, evt. i kombination med bus eller tog. Nogle pendlere vil have den hurtigste rute, mens andre vil cykle lidt længere, hvis omgivelserne er smukke og grønne.

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen - en hverdagspendler.

En hverdagspendler

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen har tre km til arbejde fra sit hjem i Søllerød, og han cykler flere gange om ugen på arbejde - hele året rundt.

Hvorfor cykler du på arbejde?

Først og fremmest på grund af duftene og farverne. Jeg oplever årets gang og naturens forandring, og det er det fedeste. Foråret er rarest. Jeg cykler en smuk tur igennem skoven, og jeg kan dufte, hvilke blomster der er sprunget ud og se de flotte farver - fx nu hvor syrenerne er sprunget ud. Jeg har fornøjelsen af at opleve naturen på en måde, som jeg ikke oplever i bilen.

Hvordan indpasser du cyklen på arbejdet?

Jeg cykler så tit som muligt til møder i kommunen eller fx til møder i Lyngby, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre.

Gevinster ved et regionalt cykel-stinet

Det er 1,3 mio. daglige ture i regionen, som bliver taget på cykel, men et sammenhængende net af supercykelstier og forbedrede cykelforhold ville få flere til at vælge cyklen.

Blev supercykel-stinettet udbygget med 28 ruter og i alt 467 km, ville det have store samfundsøkonomiske gevinster:

 • Tre mio. ekstra cykelture årligt og 15. mio. cyklede km mere end i dag
 • Reduktion på 720.000 bilture årligt
 • 170 timer sparet i daglig rejsetid grundet mindskede biltrafik
 • 856 tons mindre CO2 udledning
 • Reduktion i det årlige sygefravær med 34.000 sygedage
 • 7,3 mia. kr. i samfundsøkonomisk overskud 

Målsætning

Målsætningen er at udvikle et sammenhængende net af cykelpendlerruter i høj kvalitet, som går på tværs af hele hovedstadsregionen. Det samlede supercykelstinet skal være et attraktivt alternativ til bilen og bidrage til en sund og rigere region.

Supercykelstierne er baseret på fire overordnede kvalitetsmål for brugernes oplevelse af et samlet supercykelstinet:

Tilgængelighed: Sammenhæng mellem koncentration af bolig, arbejde og studier, samt nærhed til kollektive trafikterminaler.

Fremkommelighed: Supercykelstierne skal være så direkte som muligt og med så få forhindringer som muligt.

Komfort: Supercykelstierne skal være en behagelig oplevelse med jævn belægning og høj vedligeholdelsesstandard året rundt.

Sikkerhed og tryghed: Pendlercyklisterne skal føle sig trygge, og supercykelstierne skal bidrage til et lavt antal ulykker.

Supercykelstierne skal forbinde de 23 deltagende kommuner, yde et højt serviceniveau til cyklister og øge antallet af borgere, der benytter cyklen som deres daglige transportmiddel.