Spring til indhold

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2040

Rudersdal skal være et godt sted at bo - også i fremtiden. Vores klimahandlingsplan sætte rammen for, at kommunen er klimaneutral i 2040 og samtidig bliver mere robust over for klimaforandringer.

Efter endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen 26. oktober 2022 har Rudersdal nu en færdig klimahandlingsplan, som sætter scenen for, hvordan vi når vores mål om at være CO2-neutral i 2040, og samtidig viser, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne.

Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan

Målet er en smuk, en grøn og ikke mindst en bæredygtig bokommune, hvor også de kommende generationer har et godt og trygt sted at slå sig ned og trives.

Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Herunder kan du i overordnede træk se de forskellige faser i processen, der har været frem mod den færdige klimahandlingsplan.

Processen frem mod en klimahandlingsplan

Kommunens udledning af CO2
Drivhusgasregnskab

Kommunens udledning af CO2

Regnskabet er baseret på seneste tilgængelige og konsoliderede data, dvs. primært 2018-data.

Den samlede årlige drivhusgasudledning var i 2018 300.000 ton CO2 for Rudersdal som geografisk område.

El- og varmesektoren står tilsammen for mere end to tredjedele af de samlede udledninger, mens transportsektoren står for en fjerdedel.

Øvrige udledninger (spildevand, affaldsdeponi, landbrug, kølemidler mv.) dækker ca. fire pct.

Rudersdal Kommunes drivhusgasregnskab

Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Materialer fra processen

Om DK2020 - klimahandlingsplaner for hele Danmark

  • Baggrunden for projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er rapporten ”Deadline 2020”, som C40 (C40 er en international samarbejdsorganisation mellem verdens største byer) udgav i 2016, i kølvandet på Parisaftalen.

    Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 % af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

    Det er denne globale og ambitiøse tilgang, der skabes mulighed for at realisere gennem DK2020-klimaplaner for hele Danmark.

    Tænketanken CONCITO er videnspartner og har været overordnet projektleder for projektet. Herudover er DK2020 et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner. 

    Læs mere om DK2020 hos Realdania