Download PDF

Sådan bekæmper vi rotter - sammen

Rotten er et skadedyr – den er smittebærer og skal derfor bekæmpes på en forsvarlig og effektiv måde. Det er derfor afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne.

Rotten har en enestående evne til at tilpasse sig forskellige miljøer – og hertil kommer, at rotten har en høj formeringsevne, hvilket giver den gode betingelser for overlevelse.

Bekæmpelse og forebyggelse af rotteplage er et fælles ansvar: Som kommune er vi meget opmærksomme på forebyggelse og bekæmpelse af rotter, men vi har også brug for, at du som borger rottesikrer din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det.

Anmeld rotter

Når du har anmeldt rotter

Jeg har anmeldt en udendørs rotte
Jeg har anmeldt en indendørs rotte
Mistanke om brud i din kloak
Ofte stillede spørgsmål

Rotte - eller bare en mus?

Mange rotteanmeldelser viser sig at være mus, men musekæmpelse er ikke en kommunal opgave. Det er derfor en god ide altid at have en musefælde til rådighed, så du selv kan undersøge for mus med det samme. Hvis der ikke inden for 24 timer går en mus i fælden, skal du anmelde din mistanke om rotter til kommunen. Du kan læse mere om, hvordan du skelner mellem mus og rotter, hos Naturstyrelsen.

 

I lyset af den store udfordring med rotter, som der bliver flere og flere af, kan du på denne side læse om de indsatser, vi vil gennemføre de kommende år, og hvad du selv skal tage hånd om.

En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Sådan skal du sikre din bolig
Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter
Konkrete tiltag i perioden 2016-2018

Årsag til rotteanmeldelser 2016

Årsager til rotteanmeldelser 2016

Flere rotteanmeldelser

Som figuren herunder viser, er antallet af rotteanmeldelser i Rudersdal Kommune steget siden 2013. Det samme gælder i mange andre kommuner.

Årsagerne kan findes i:

  • Øgede restriktioner i forhold til brug af gift
  • Slidte kloaksystemer
  • Flere skybrud, som presser rotterne ud af de utætte kloakker
  • Mildere vintre, der medfører, at rotterne får flere kuld
  • Rotterne har nem adgang til føde grundet fuglefodring og skrald
  • Borgerne har fået nemmere adgang til at anmelde rotter pga. selvbetjeningsløsninger

Udvikling i anmeldelser

Den digitale handlingsplan

Mål, tiltag og succeskriterier
Status på rottehandlingsplan 2013-2015
Den kommunale rottebekæmpelse