Spring til indhold

Pas på hinanden - skoven er for alle

Rudersdal byder på gode forhold for motionister, cyklister og mountainbikere. Andre ønsker måske en stille tur i skoven, nogen rider en tur på hesten eller vil gerne lufte hunden. Det afgørende er, at vi alle skal kunne nyde vores vidunderlige natur, og det kan vi også sagtens ved bare at tage en smule hensyn til hinanden.

Vores adfærd er afgørende for, at alle kan færdes trygt og få en god oplevelse. Derfor skal vi give plads til hinanden og være opmærksomme, så der ikke opstår utrygge situationer.

”Naturen har aldrig været så populær. Vi motionerer, lufter hund, går tur med familier og venner, holder picnic i naturen, som aldrig før. Det skal alt foregå ad de samme små skovstier, så der kan være god grund til at få genopfrisket færdselsreglen om at gående skal gå i venstre side og cyklister skal køre i højre side. Færdselsloven siger også, at man skal passere med en hensynsfuld fart”, siger skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

 

Husk skovens ”færdselsregler”

I skovene er det ikke tilladt at cykle, hvor man ikke kan køre med en almindelig cykel samt i skovbunden, på skrænter, smalle vandrestier, stendiger, gravhøje og på tværs af hulveje.

Det gælder for både statsskovene og kommunens egne skove.

Baggrunden er, at der er meget slitage i naturen, særligt på fortidsminder, på skovbunden og skrænter.

HUSK også at køre i en hensynsfuld fart hvis du er cyklist og husk at køre i højre side.

Kampagneplakat Naturstyrelsen

Henvendelser om konflikter

Rudersdal Kommune modtager i perioder en del henvendelser fra borgere om konflikter mellem forskellige brugere af de rekreative stier i kommunen.

Alt dette er baggrunden for, at kommunen lancerer en kampagne, der skal sætte lys på vores adfærd, når vi er ude og skal bruge naturen samtidig – til mange forskellige formål.

Kampagnen tager udgangspunkt i denne temaside, hvor vi vil gøre opmærksom på ’færdselsregler’ i det grønne, gode råd og fif til den gode stil, hvis man cykler i skoven på egen hånd eller med i en forening.

I kampagnen samarbejder vi med Naturstyrelsen.

Et eksempel på en typisk konflikt kan være, at gående i skoven oplever, at et par cyklister pludseligt dukker op og kører meget hurtigt forbi. Omvendt synes cyklisterne måske, at de gående fylder hele stiens bredde.

Det skal ikke være en kamp om retten til at færdes i skoven. Derfor opfordrer Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen til, at alle udviser hensyn til hinanden, når vi færdes – og mødes – i naturen.

Kommunens strategi for skovene

I kommunens udkast til strategi for skovene har vi som et vigtigt pejlemærke at styrke både det aktive og det stille friluftsliv. Skovstrategien er dermed et centralt element i balancen mellem forskellige ønsker til, hvad skoven skal bruges til og hvordan.

Under overskriften ”Frirum til oplevelser” er nedenstående indhold listet:

  • At eksisterende stier og ruter opretholdes og udbygges som en attraktiv og spændende infrastruktur til unikke rekreative oplevelser.
  • Formidling af skovenes oplevelsesmuligheder (apps, skilte, kort, ruter mv.).
  • Tiltag der kan styrke områderne hvor fred og ro i høj grad optræder.
  • Tiltag der kan udvikle de mere aktivitetsprægede områder
  • At der til stadighed sker en balanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse, hvor naturværdierne har høj prioritet.

Læs mere:

‌www.rudersdal.dk/skovene‌