Sammen om nem affaldshåndtering og mere genanvendelse

Rudersdal Kommune er projektleder på et nyt projekt, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i kommunen med at blive bedre til at sortere deres affald.

Projektet er et led i Rudersdal Kommunes Klima- og energipolitik om at skabe nye samarbejder mellem kommunen og virksomheder, der bidrager til grønnere forretningsmodeller, produktion og innovation.  

Kommunen ønsker at samarbejde med udvalgte små og mellemstore virksomheder om hvordan de ved brug af digitale værktøjer, ved bedre samarbejde med affaldsindsamlerne og ved at udnytte kommunens affaldstilsyn og vejledning til egen fordel, kan blive bedre til at sortere deres affald og kan genanvende mere affald.

Kontakt

Kontakt og spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til Miljømedarbejder Laust Boas fra Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen på boas@rudersdal.dk.

Lige nu screener Rudersdal Kommune derfor virksomheder, der har det rette potentiale til at optimere deres affaldssortering, og som samtidig ønsker at skabe en grønnere profil.

De virksomheder, der vælges ud til projektet, vil få hjælp og vejledning af Rudersdal Kommune, indsamlings- og behandlingsvirksomheder og andre innovative aktører på affaldsområdet.

Med projektet vil Rudersdal Kommune udvikle en værktøjskasse, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at tænke cirkulær økonomi ind i deres affaldshåndtering og som samtidig nedbringer deres CO2-udledning. 

 

Målet er at etablere en langtidsholdbar model, der, udover at sikre at virksomhederne overholder lovgivningen, også hjælper virksomheder til en bedre affaldshåndtering, der gør affaldssorteringen nemmere og dermed øger genanvendelsen.

Kommunens ønske er desuden, at værktøjskassen kan implementeres i andre kommuner og skaleres til virksomheder i hele landet.

Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020.

Baggrund for projektet

Se hvilke muligheder du har som virksomhed i Rudersdal Kommune for at .