Spring til indhold

Leg og læring i børnehuset

Legen er i fokus i Rudersdal Kommunes daginstitutioner. Hver dag fremmer vi børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. Se filmen om børnenes hverdag her.

Se video

Leg og læring i daginstitutionen

Børnenes hverdag med børneinitieret leg, voksenstyrede aktiviteter og selvhjulpenhed.

Leg og læring tema - børneinitieret leg

Leg på børnenes initiativ

I den børneinitierede leg er den voksne gæst og følger børnenes spor. For børnene skal legen helst blive ved og ved. Derfor er den voksne hele tiden opmærksom på at se, hvad der er brug for og komme med redskaber til at skabe en god fælles leg.

 

Leg og læring tema - voksenstyret leg

Voksenstyret aktivitet

Den voksenstyrede aktivitet handler om at styrke samspillet mellem børnene gennem leg. Legen kan for eksempel have et mål om at udvikle børnenes sprog gennem samtale og legeskrivning. Et andet mål kan være, at styrke børnenes selvværd, ved at de står frem for hinanden og viser, hvad de kan. 

 

Leg og læring tema - selvhjulpenhed

Børnene øver at kunne selv

Børnenes selvhjulpenhed er en del af hverdagen i daginstitutionen. Ved måltidet prøver børnene for eksempel selv at øse mad op og skære ud. På den måde er børnene en del, af det, der sker, og de vokser med opgaven. Samtidig lærer børnene af hinanden. Når et barn mestrer selv at spise eller tage overtøj på, så får de andre børn også lyst til selv at kunne.