Spring til indhold

Kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed

På dette års World Economic Forum blev biotech-koncernen Chr. Hansen kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Vi besøgte deres hovedkvarter i Hørsholm, for at blive klogere på hvad der har givet dem hæderen, og for at høre, hvilke råd de har til små og mellemstore virksomheder i Rudersdal, der ønsker en grønnere forretning.

10/07/2019

Hovedkvarteret for den 145 år gamle biotech-koncern ligger blandt bøge og nåletræer og nye asfaltveje i DTU Science Park i Hørsholm. Med udgangspunkt i en samling af næsten 40.000 bakteriestammer forsker og producerer koncernen i bakteriekulturer og enzymer til mejeriprodukter, og udvikler og sælger naturlige ingredienser til den brede fødevareindustri, landbruget og medicinalbranchen.  Bæredygtighed har siden 2017 været en del af koncernens overordnede forretningsstrategi: ”Nature’s no. 1 – sustainably”.

 

Hvor skal I starte?

Hvor starter man rejsen til en grønnere og mere bæredygtig forretning? Måske ved skift til energibesparende lyskilder i jeres lokaler, med investeringer i at udnytte restvarme fra produktionen eller bedre affaldssortering?

Læs om muligheden for at få et grønt besøg.

Grønne Besøg

Mindre spild, sundhed, trivsel  og bedre landbrug er del af strategien

I hovedkvarterets foyer møder vi Helle Rexen, pressemedarbejder, og Louise Rosenmeier, sustainability partner i Chr. Hansen, til en snak om prisen som verdens mest bæredygtige virksomhed, og for at se koncernens to super robotter, laboratorier og forsøgsmejeri.

På hovedkvarteret har man været glade og stolte over at modtage prisen. Det har været en anledning til at de enkelte afdelinger har talt og tænkt endnu mere i bæredygtighed, fortæller Louise Rosenmeier.  F.eks. har hovedkvarterets forskningsenheder, efter Chr. Hansen modtog prisen, selv initieret, at få separate skraldespande til plast, som nu kildesorteres på laboratorierne.

Det er dog ikke jagten på hæder og priser, der driver koncernen til at adressere nogle af verdens store problemer, i en sådan grad, at det har givet dem førstepladsen på den anerkendte analysevirksomhed Corporate Knight’s top 100 liste.

Grøn omstilling i Rudersdal Kommune og FN's verdensmål

I Rudersdal Kommune arbejder vi målrettet på at skabe grønne energiløsninger, at gøre de mest CO2-venlige transportformer oplagte, og at understøtte grøn omstilling i erhvervslivet. Vores initiativer støtter op om flere af FN's verdensmål. Se hvilke mål vi støtter op om ‌her.‌

Rammerne og målsætningerne for arbejdet er udformet i vores klima- og energipolitik.

Klima- og energipolitik

Derimod var det Chr. Hansens interessenters øgede fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der dannede grundlag for, at topledelsen for nogle år siden, besluttede at integrere bæredygtighed og verdensmålene i koncernens strategi. 

Med verdensmålene fik vi skærpet fokus på, hvor vores forretningsmuligheder konkret ligger, og hvilke af verdensmålene vi meningsfuldt kan bidrage til. På den måde har målene være en fantastisk ramme for at kunne koble bæredygtighed sammen med vores forretning,” forklarer Louise.

 ”Vi matchede målene op mod vores forretningsstrategi i forhold til, hvor vi kunne have størst indflydelse og påvirkning. Det bedste match fandt vi i tre verdensmål: Mål 2: Stop sult, Mål 3: Styrk sundhed og trivsel og mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Dernæst opstillede vi langsigtede mål på hvert af disse områder og satte tal på, hvordan vi inden 2022 vil bidrage til at begrænse madspild, fremme bæredygtigt landbrug og forbedre sundhed og trivsel i verden”.

Med klare mål for hvilke globale udfordringer Chr. Hansens produkter skal være med til at løse og med revision fra PwC, kunne koncernen kortlægge hvordan, og i hvor høj grad, deres 3000 produkter bidrager til at understøtte de udvalgte verdensmål. Og tallene fra kortlægning er ret imponerende. I 2017 understøttede 81% af koncernens omsætning op om de udvalgte delmål for bæredygtig udvikling.  I 2018 var det 82%.

Robotter udvælger de helt rigtige bakterier – og deres egenskaber bliver testet i Chr. Hansens forsøgsmejeri

På et af hovedkvarterets laboratorier sidder fire laboranter og stirrer koncentrerede på den samme skærm.

Første stop på rundvisningen er et af hovedkvarterets laboratorier. Her sidder fire laboranter og stirrer koncentrerede på den samme skærm. Egentligt plejer de ikke at sidde på den her måde, men de er i gang med at gennemgå nogle muligheder i deres software, som gør en del af deres arbejdsgang lettere, forklarer Carsten Birk, der til dagligt i laboratoriet undersøger sukker og syre-balance i mejeriprodukter fra Chr. Hansens forsøgsmejeri.

 

En af Chr. Hansens super-robotter

Længere ned af gangen står Chr. Hansens to super-robotter i et rum med glasvægge. Vi kigger ind på robotterne, der, som Helle pointerer, mest af alt ligner forvoksede fotokopimaskiner. Det er dog de to robotter, der sikrer, at der ikke længere sidder laboranter, som i månedsvis skal lave ensformigt udvælgelses-arbejde, ift. at finde frem til brugbare bakteriekultur. Det gør de to robotter på få dage.

Få et gratis grønt besøg i din virksomhed fra en af Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere

Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere kommer gerne ud til din virksomhed på et uforpligtende Grønt Besøg og hjælper jer med at se mulighederne for at tage de første grønne skridt i jeres forretning. 

‌Læs mere om Grønne Besøg.‌

Vi går videre ned til forsøgsmejeriet, hvor de bakterier, der allerede har været igennem en lang udvælgelsesproces, testes i rammer, der simulerer de kommercielle mejeriers. Her ifører vi os hårnet, kitler og tager blå plastovertræk på skoene, før vi træder indenfor.

I forsøgsmejeriet viser mejeristerne os den maskine, som bruges i det sidste led i udvælgelsesprocessen for, hvilken bakteriestamme der skal anvendes til at lave en specifik type ost. Hurtigst muligt og uden at gå på kompromis med ostens karakteristika og gode smag.

Maskinen, og resten af forsøgsmejeriets set-up, giver mejeristerne mulighed simulere mejeri-producenternes produktion i en langt mindre skala, end producenterne selv har mulighed for.  For det kræver selvsagt kæmpe produktionsanlæg, som under produktionen kører på højtryk, at producere ost, i den skala, de store kommercielle mejerier gør, på daglig basis. Og det gør derfor også en stor forskel i kroner og ører, at kunne få produktionstiden på en ost ned fra 20 timer, til 15 timer, uden at gå på kompromis med slutproduktets kvalitet.  Og det er her, at Chr. Hansen kommer ind i billedet. Med deres bakteriestammebank, robotter, laboranter, forskere og mejerister, finder de frem til de bakterier, som kan klare jobbet hurtigst og bedst

 

At man ikke skal have en unødigt stort spild af mælk og bruge et unødigt stort produktionsapparat, er i det hele taget en væsentlig pointe for mejeristerne på forsøgsmejeriet: 

”I hele den her proces, så skal man tænke på, at det ingen mening giver, at lave en kæmpe ost, for at lave en lille prøve af, hvad bakteriekulturen kan. Det ville give enorme mængder spild. Derfor gælder det om at kunne køre i så lille skala som muligt”.

Chr. Hansen har også interne målsætninger for bæredygtighed

Udover at Chr. Hansens produkter bidrager til en mere bæredygtig verden, arbejder virksomheden løbende på at forbedre sin præstation inden for miljø- og klimaaftryk, diversitet, indkøb (strenge krav til leverandører) og forretningsintegritet og måler hvert år fremdriften. Noget, medarbejder i Chr. Hansen har fået mulighed for at forholde sig til, på underholdende vis, gennem  et spil, som Louise Rosenmeiers afdeling har udviklet. Det er Louises oplevelse, at medarbejderne nemmere kan forholde sig til de lidt mere diffuse aspekter af bæredygtighed, hvis de præsenteres i et spil, fremfor gennem et oplæg, hvor afdelingerne sidder og lytter og ser på bulletpoints på en skærm.

 

Chr. Hansen - play sustainability

 

Bæredygtighed – sådan kommer du i gang

Chr. Hansens fokus på bæredygtighed, både i produktionen og i organisationen, kan måske virke som en overvældende opgave for en mindre virksomhed. Så inden vi siger tak for et spændende besøg, beder vi Helle og Louise komme med deres bedste råd til mindre virksomheder, der ønsker at gå i samme retning som Chr. Hansen. Selvfølgelig, uden at love, at det giver en pris for bæredygtighed.

– Rådene lyder som følger:

Få hjælp til at lave en businesscase for, hvordan du skaber en grønnere bundlinje

Rudersdal Kommune søger lige nu 10 lokale virksomheder, der er klar  på at udvikle en grønnere forretningsmodel gennem projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0. 

Læs mere om Bæredygtig Bundlinje 2.0. ​

 

  1. Tag udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvor kan I gøre en forskel? Afhængig af hvilken virksomhed man er kan det være gennem produkter eller gennem ens fodaftryk f.eks. på klima, diversitet eller ansvarlig produktion.
     
  2. Sæt konkrete, ambitiøse og realistiske mål og identificer hvad der skal til for at opnå dem. Sæt alle sejl til for at få dokumentation og data, som viser jeres impact. Sørg for årlig afrapportering og opfølgning.
     
  3. Undersøg mulighed for partnerskaber. Som virksomhed kan man kun gøre så meget selv. Partnerskaber kan være store eller små i skala og kan omhandle alt fra produktudvikling, genanvendelse af affald og samarbejde med leverandører.
Tilbage til forside for Grønne Besøg