Prisuddeling

Det er en tradition i Rudersdal Kommune at anerkende og hædre ildsjæle, frivillige og aktive i kultur- og fritidslivet.

Rudersdal Kommune afholder to arrangementer i årets løb, hvor ildsjæle, frivillige og aktive i forenings- og fritidslivet hyldes.    

 

Modtager af Idrætslederprisen Frank Høgh Petersen, Skjold Birkerød Fodbold med borgermester Jens Ive
En værdifuld leder

Idrætslederpris

Idrætslederprisen uddeles til en træner eller leder inden for det frivillige idrætsarbejde som en påskønnelse af det store og værdifulde lederarbejde, der udføres til gavn for borgerne i Rudersdal.

Folkeoplysningsudvalget peger på modtageren af Idrætslederprisen på baggrund af indstillinger fra Rudersdal Idrætsråd.

Prisen har eksisteret siden 2007. I 2016 gik den til Frank Høgh Petersen, Skjold Birkerød Fodbold (billedet). I 2017 gik prisen til Søren Bidstrup fra Holte Atletik.  

Idrætsprisen uddeles ved Fest for Frivilligheden. 

 

Prisuddeling Frivilligfest 2016
Ungt engagement

Ungdomslederpris

Prisen gives til en leder inden for det frivillige ungdomsarbejde. Ungdomslederprisen er en anerkendelse og en påskønnelse af det store frivillige lederarbejde, der udføres i Rudersdal til gavn for børn og unge. 

Folkeoplysningsudvalget peger på modtageren på baggrund af indstillinger fra BUS Rudersdal. 

Prisen blev uddelt første gang i 2007. I 2016 gik Ungdomslederprisen til Lene Friis, DDS 1, Birkerød. I 2017 gik prisen til Laura Evald, tropsleder i DDS 2. Birkerød gruppe  

 

Christine Pryn Kulturprisen 2016
En kulturel indsats

Kulturpris

Kulturprisen gives til en person, som har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen, enten som arrangør eller udøver, eller til en leder inden for det frivillige kulturarbejde for børn og unge. 

Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om uddelingen på baggrund af begrundede indstillinger fra Rudersdal Kulturparaply.

Prisen har eksisteret siden 2007. I 2016 gik Kulturprisen til Christine Pryn, Rudersdal Sommerkoncerter (billedet). I 2017 gik prisen til Benjamin Graham.

Uddeling af Talentprisen 2016
Et stjerneskud

Talentpris

Prisen gives som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år inden for Kulturområdet. Folkeoplysning vælger prismodtageren ud fra begrundede indstillinger.

Modtageren af Talentprisen udvælges inden for kategorierne: idræt, science, kunst og kultur, wildcard. 

Rudersdal Kommune har uddelt Talentprisen siden 2007. I 2016 gik prisen til Alma Moldt Rasmussen, der er elev hos Rudersdal Billedskole (billedet). I 2017 gik prisen til Eva Sandersen fra Gangnam Sportstaekwondo Virum.

 

Modtagerne af Frivilligprisen 2016 styregruppen i Juleaftengruppen, Werner Wittekind, Finn Iversen, Helle Darum og Margit Albertus
Et skulderklap

Frivilligpris

Prisen er et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats og gives til en, der har gjort en forskel.

Frivilligprisen uddeles én gang om året og er et skulderklap til prismodtageren for en ekstraordinær frivillig indsats; en indsats, der skaber livskvalitet for dem indsatsen er rettet imod, men også de frivillige selv. 

Alle kan være med til at indstille en frivillig indsats, og det kan være frivillige indsatser indenfor alle typer af foreningsarbejde som idræt, spejder, frivilligt socialt arbejde, individuelle og selvorganiserede frivillighed og det kulturelle område.

Prisen har eksisteret siden 2015. I 2016 modtog Juleaftengruppen (billedet) prisen og i 2017 gik Frivilligprisen til Forældreforeningen Rudersdal. 

Idrætsfest

I foråret afholdes Idrætsfesten, hvor idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller internationalt, enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, fejres ved et arrangement på Rudersdal Rådhus. Arrangementet er inddelt i et ungearrangement og et voksenarrangement. Ungearrangementet foregår i Reprise Teatret, og voksenarrangementet foregår i rådssalen på Rudersdal Rådhus. 

Fest for Frivilligheden

Fest for Frivilligheden løber af stablen om efteråret og er tænkt som et klap på skulderen til de mange frivillige i Rudersdal, der gør et stort stykke arbejde. Ud over at være en anerkendelse er Festen for Frivillighed også tænkt som en netværksmulighed. Ved festen uddeles Frivilligprisen, Kulturprisen, Talentprisen, Idrætslederprisen og Ungdomslederprisen.