Grønne Besøg: Rudersdal Kommune som sparringspartner

Rudersdal Kommune vil i samskabelse med det lokale erhvervsliv fremme grøn omstilling og bæredygtig vækst.

Mange virksomheder i Rudersdal Kommune er opmærksomme på vigtigheden i at sikre en grøn omstilling og har allerede sat gang i arbejdet med en grøn forretningsudvikling.

Ressourceeffektivitet bliver et afgørende konkurrenceparameter, så virksomheder, der formår at effektivisere ressourceanvendelsen, vil stå stærkt i konkurrencen om at skabe vækst og arbejdspladser.

Særligt små og mellemstore virksomheder kan dog blive udfordrede i dette arbejde i forhold til at kunne afsætte ressourcer og skabe sig et overblik over mulighederne.

Gennem miljøtilsynet har Rudersdal Kommune en faglig viden og naturlig kontakt med en stor gruppe virksomheder, som vi med de Grønne Besøg udbygger med vejledning og dialog om bæredygtig vækst. Med afsæt i lokalt kendskab og adgang til netværk, projekter og partnerskaber stiller Rudersdal Kommune sig til rådighed som sparringspartner for virksomhederne.

​​Se illustration af Grønne Besøg i fuld størrelse 

Idéer til grøn forretningsudvikling

Grønne Besøg er et gratis tilbud. Vi gennemgår virksomhedernes muligheder for mere bæredygtig drift og forretningsudvikling. Konkret får virksomhederne idéer til:

  • Potentielle energibesparelser
  • Ressourceoptimering
  • Affaldsminimering
  • Øget genanvendelse af affald

Med de Grønne Besøg tilbyder Rudersdal Kommune virksomhederne en personlig indgang til kommunen og mulighed for løbende dialog og samarbejde – både om grønne indsatser og i et bredere perspektiv. 

Gennem en bred dialog med virksomhederne om deres forretning, udviklingsperspektiver, udfordringer, behov og eventuelle input til kommunen, vil erhvervslivet opleve Rudersdal Kommune som en aktiv, interesseret og dialogorienteret sparringspartner. De Grønne Besøg fungerer dermed som afsæt for en helhedsorienteret virksomhedskontakt med en proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice.

De Grønne Besøg giver også virksomhederne adgang og kontakt til netværk, projekter og partnerskaber inden for grøn omstilling, hvor de kan få gratis kommerciel og teknisk rådgivning om grønne forretningsmodeller og evt. finansiering og støtte til implementering af bæredygtige væksttiltag.

Gratis Grønt Besøg

Hvis din virksomhed gerne vil i gang eller videre med bæredygtig drift og forretningsudvikling, kan I bestille et gratis Grønt Besøg. Det Grønne Besøgs fokus afhænger af din interesse og tilpasses din virksomhed.

Bestil grønt besøg