Fremtidens handicapområde

Handicapområdet er under forandring. Normer og viden ændrer sig løbende, og der er i dag fokus på mere inklusion og selvstændighed for borgere med handicap.

For at sikre tidssvarende tilbud har Social- og Sundhedsudvalget sat gang i processen med 'Projekt fremtidens handicapområde' på voksenhandicapområdet. Projektet udvikler tilbud til fremtiden, som skal støtte og øge borgerens muligheder, indflydelse og handleevne for at fremme det gode liv og aktive medborgerskab.

Det gode liv

Borgere, som anvender tilbud fra Socialområdet, fortæller om deres oplevelse af et godt liv.

Forløb

Projektets formål
Borgermøde som startskud
Vision og mål sætter rammerne for arbejdet
Borgerne er med til at udvikle nye indsatser
Fra vision til virkelighed - høring
Planen er godkendt