Fremtiden i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om læring, trivsel og sundhed i Børne- og Ungepolitikken.

Derfor reviderer vi i Børneområdet hvert år vores masterplan for børnehusenes fysiske rammer og placering i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på masterplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

På kortet kan du se daginstitutionerne i Børneområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

 

Visionen for vores børnehuse

Hvad skal et børnehus tilbyde?
Hvad siger Dagtilbudspolitikken om børnehusets indretning?
Børnetallet bestemmer antallet af pladser
Forældrebestyrelser hjælper til at gøre Visionen til virkelighed
Vigtige elementer i indretningen
Læs hele Visionen her

Arbejdsgruppernes materiale

Tids- og procesplanen for 2017
Materiale til arbejdsgrupperne
Svar på arbejdsgruppernes spørgsmål

Med Masterplanen har Børneområdet år for år kunne tilpasse antallet af daginstitutionspladser til det faktiske børnetal og lukke de pladser, der har været i overskud. Gennem de seneste år har børnetallet været faldende, og ved at sammenlægge institutioner og lukke utidssvarende bygninger, har Børneområdet sparet over fem millioner kroner siden 2008. 

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 og frem