Trivsel på skolerne

Alle folkeskoler gennemfører i perioden den 20. marts til den 31. maj 2018 en trivselsmåling i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen tager temperaturen på elevernes trivsel og er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til at arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø.

I Rudersdal Kommune svarer 96% af eleverne, at de er i trivsel. Tallene stammer fra den seneste trivselsmåling i 2017, som bliver foretaget hvert år ude på skolerne. Trivselsmålingen viste, at eleverne i Rudersdal Kommune har landets næsthøjeste trivsel blandt landets 98 kommuner. 

Målingen vidner om, at eleverne i Rudersdal Kommune generelt trives godt på skolerne. ​Der er en positiv udvikling igennem de seneste år, og tallet for trivslen ligger højere end i resten af landet. Dette gode udgangspunkt må ikke blive en sovepude. Det er vigtigt, at elever der ikke er i trivsel bliver mødt og hjulet af de voksne, der er omkring barnet. Skolerne i Rudersdal Kommune bruger derfor også undersøgelsen til at følge op på den faglige og sociale trivsel i klasserne, så alle elever føler sig udfordret, set og hørt, siger Martin Tinning, områdechef for Skoleområdet.

Klassens lærere følger op på undersøgelsen sammen med eleverne. Forældrene får en tilbagemelding på resultatet af undersøgelsen fra enten læreren eller skolelederen.  Det er vigtigt, at trivselsmålingen aldrig kommer til at stå alene, men der bliver sat ord og tanker på tallene. Formålet er, at forældrene indgår i en dialog med skolen og støtter aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel. Det er op til den enkelte skole, hvordan de arbejder videre med resultaterne. Rudersdal Kommune har formuleret nogle overordnede politiske mål for børn og unges faglige og sociale trivsel, der danner ramme for det videre arbejde.

 

Børne- og ungepolitik

POLITISK MÅL

  • Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt
     
  • Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber.

​Læs hele politikken

Fra politik til virkelighed

 

Børne- og Ungepolitikken blev udarbejdet for første gang i 2016. Det er første gang, Rudersdal Kommune har formuleret én samlet politik for hele børne- og ungeområdet. Det har vi gjort for at skabe enkelhed og tydelighed, men også for at skabe sammenhæng og overblik på tværs af kommunen.

Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge  fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier på området.

Børne- og Ungepolitikken udstikker retning for den sammenhængende indsats på hele børne-  og ungeområdet, og den er værdigrundlaget for indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Rudersdal Kommune.

Der er særligt fokus på tre områder:

Læring, sundhed og trivsel

 

 

 

 

 

 

 

Case: Birkerød Skoles nye værdisæt

Birkerød Skole så første gang dagens lys i 2013, som en sammenlægningen af to skoler. Det betød, at der var behov for at skabe en fælles kultur og få ét ståsted blandt elever og lærere. På Birkerød Skole har man i en længere periode arbejdet med skolens værdier, hvor både elevrådet, lærere og ledelsen har deltaget i processen. Værdierne er nu klar til at leve og blive en del af hverdagen på skolen.

Elever, lærere og forældre er en treenighed. Hvis tingene skal fungere, så er det vigtigt, at der er en gennemsigtig kommunikation, hvor man tør gå til hinanden. Mange tror, at hvis en klasse fungerer i 1. klasse, så vil det fortsætte sådan de næste mange år, men sådan er det desværre ikke. En klasse er en organisk størrelse. Der vil komme konflikter og bump på vejen, og derfor skal man turde tale åbent til hinanden for at kunne løse tingene, fortæller Heidi Munch Jacobsen, skoleleder fra Birkerød Skole.

Birkerød Skole valgte at sparke værdiarbejdet i gang på Skolernes Trivselsdag 2018, som Red Barnet og Call Me står bag. 700 andre skoler, svarende til 157.126 skoleelever i Danmark deltog også i Skolernes Trivselsdag under temaet: Min skole - min ven. Skolernes Trivselsdag er en god anledning til at sætte fokus på klassens og skolens sociale trivsel. Red Barnet har udviklet undervisningsmateriale, der via opgaver, læring og leg, hjælper skolerne med at udleve værdierne i hverdagen. 

Læs mere om Skolernes Trivselsdag 2018

Læreren

Vi har et stort ansvar for barnets trivsel

Jeg har haft en fantastisk oplevelse med mine elever idag, hvor vi har arbejdet videre med skolens værdier. Skolens værdier hjælper med at sætte fokus på trivsel og læring og giver mulighed for, at alle eleverne har mod på at fortælle om deres oplevelser - også om de svære ting. Samtidig hjælper værdierne eleverne til at reflektere over deres handlinger på en anden måde.

 

Dennis Bønding Rasmussen, lærer på Birkerød Skole

ELEVEN

Det er vigtigt at have en god tone i klassen

Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg opfører mig overfor andre, og hvorfor det er vigtigt at have en god tone. Når vi for eksempel taler om 'respekt', som er en af skolens værdier, så tænker jeg over, at man behandler sine venner, som man selv vil behandles, deltager i undervisningen og behandler skolens ting ordentligt.

 

Gustav Holm Tind fra 4.A, Birkerød Skole

Skolelederen

Læring og trivsel går hånd i hånd

Man kan ikke adskille læring og trivsel. De to ting hænger sammen. Derfor er det også vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, hvordan de agerer overfor hinanden. Min fornemmeste opgave er at skabe et tillidsfuldt miljø med nogle tydeligere pejlemærker for, hvordan kommunikationen skal foregå blandt elever, lærere og forældre.

 

Heidi Munch Jacobsen, skoleleder på Birkerød Skole

Besøg Birkerød Skole