Spring til indhold

Vi er fælles om Rudersdal

Rudersdal er en smuk kommune med mange attraktive lokalområder, som vi gør meget for at bevare og udbygge til glæde for nuværende og fremtidige borgere.

For at det kan lykkes, er der nogle rammer for, hvordan vi sammen skal passe på omgivelserne.

Vi tager hånd om veje og fællesområder, og gør vi det ikke godt nok, kan du altid gi' os et praj. Som grundejer skal du klippe din hæk og beskære den øvrige beplantning, ligesom fortovet skal holdes rent og pænt.

Som hovedregel er det ikke tilladt at opføre et hegn ud mod vejen, hverken af planker, rafter eller mursten. Det skyldes, at vi gerne vil fastholde og styrke det grønne vejbillede, hvor levende hegn og havetræer skaber billedet af en grøn kommune og inddrager naturen i boligområderne.

Når vi gør vores, og du gør dit, kan vi bo smukt sammen.

Hegn mod vejen skal i langt de fleste tilfælde være levende hegn, fx en hæk.

Grønne hegn

Vi vil gerne sammen med dig holde fast i de grønne vejbilleder. I de fleste af kommunens lokalplaner er der regler om, at hegn mod vejen skal være levende hegn, fx en hæk. Tjek derfor din lokalplan for hvad der gælder om hegn for din ejendom.

De fleste regler om fast hegn mod vej eller sti siger, at der kan opsættes fast hegn mindst 80 cm fra vejskel inde på din matrikel. Dog er det en betingelse, at der plantes et levende hegn foran det faste hegn mod vejen eller stien.

Når vi forlanger et levende hegn foran det faste hegn, skyldes det, at oplevelsen fra vejen eller stien skal være et smukt og grønt vejbillede.

‌Læs mere på rudersdal.dk‌

Beskæring og renholdelse

Er du grundejer ved en offentlig vej, har vi et fælles ansvar for at holde vejområdet pænt.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Vær opmærksom på at beskære større træer, så de ikke dækker for gadelyset. På den måde er du med til at sikre oversigtsforhold og sikkerheden på din vej.

Kommunen gør en stor indsats for at holde vejene pæne og rene, og som grundejer har du også en rolle for at bevare det smukke vejbillede.

Skal vejen fremstå pæn, er det vigtigt, at du også husker at feje og luge på fortovet ud for din ejendom. Det gælder især, hvis det er et grusfortov.

‌Læs mere på rudersdal.dk‌

Information om dit hus og din grund