Spring til indhold

Bevaringsværdige bygninger

Rudersdal Kommune er beriget med enestående bygninger og bymæssige værdier, som vi ønsker at værne om.

Har du et bevaringsværdigt hus, og hvad betyder det?

Rudersdal Kommune ønsker at bevare og passe på de bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Bygninger med arkitektoniske, historiske og miljømæssige værdier spiller en vigtig rolle i den forbindelse. Vi vil gerne passe på disse værdier i et samarbejde med borgere, erhvervsdrivende og foreninger.

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er foretaget efter en nationalt udviklet metode, der hedder SAVE (Survey and Architectural Values in the Environment).

Bygninger med bevaringsværdi 1-3 har høj bevaringsværdi og må ikke nedrives eller om- og tilbygges uden kommunens tilladelse.

Bygninger med bevaringsværdi 4 har ofte stor betydning for deres omgivelser. Der kan være sket en uheldig vinduesudskiftning eller tagomlægning, så de ikke længere kan tillægges høj bevaringsværdi. Føres de tilbage til deres oprindelige udtryk, kan de eventuelt opnå høj bevaringsværdi igen.

Når et hus er registreret med bevaringsværdien 1-3, og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdigt, kan det ikke rives ned uden, at der har været en særlig høring om sagen. Som hovedregel rives bevaringsværdige bygninger ikke ned, med mindre der er væsentlige hensyn, der skal tages.

Bevaringsværdige bygninger kan udpeges i lokalplaner og dermed sikres yderligere mod nedrivning samt til- og ombygning, der kan ændre facadeudtryk m.m.

Herunder ses eksempler på bygninger med bevaringsværdi 1-4 i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune vedtog i 2016 en arkitektur- og bevaringspolitik, der har til mål at sikre kommunens arkitektoniske værdier. Herunder ses eksempler på bevaringsværdig bebyggelse fra Rudersdal Kommune.

Bevaringsværdige bygninger i hele kommunen

I den tidligere Søllerød Kommune blev der i 1992 til 1993 gennemført en registrering af bevaringsværdig bebyggelse. I den nordlige del af Rudersdal Kommune, tidligere Birkerød Kommune, blev registreringen af de bevaringsværdige bygninger foretaget i 2010-12. Ejendomme med høj bevaringsværdi er udpeget i Kommuneplan 2017.

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 blev den samlede registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune samlet i SAVE-databasen. 

Herunder ses eksempler på bevaringsværdig bebyggelse fra Arkitektur- og Bevaringspolitikken. 

Fakta og supplerende information om bevaringsværdige huse

Du kan læse mere om bevaringsværdige huse på disse sider:

‌Bevaringsværdigt hus‌

Dit hus og grund

Byudvikling

Under byudviklings-linket kan du også læse om kommunens arkitektur- og bevaringspolitik, hvor betydningen af at have en særlig omtanke for arkitekturen og dens omgivelser både beskrives og illustreres. Arkitektur- og bevaringspolitikken kan du finde her:

Arkitektur og Bevaringspolitikken

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om SAVE-metoden og om bevaringsværdig bebyggelse.

Slots- og Kulturstyrelsen

Kommunen anbefaler ejere og ejerforeninger af bevaringsværdig bebyggelse eller ensartede bebyggelser som fx rækkehus- og kædehusbebyggelser, at der i dialog med Byplan udarbejdes ’byggeblade’, der kan sikre fastholdelsen af en bebyggelses væsentlige karakteristika. Hvis du har lyst til at høre mere om disse muligheder, er du velkommen til at skrive til byplan@rudersdal.dk, eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.