Bevaringsværdige bygninger

Rudersdal Kommune er beriget med enestående bygninger og bymæssige værdier, som vi ønsker at værne om.

Har du et bevaringsværdigt hus, og hvad betyder det?

Rudersdal Kommune ønsker at bevare og passe på de bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Bygninger med arkitektoniske, historiske og miljømæssige værdier spiller en vigtig rolle i den forbindelse. Vi vil gerne passe på disse værdier i et samarbejde med borgere, erhvervsdrivende og foreninger.

Kommunalbestyrelsen har derfor den 28. september 2016 vedtaget et Forslag til Kommuneplantillæg 6, der udpeger bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.

Udpegningen er foretaget på baggrund af den registrering, der blev gennemført i 2010 til 2012 efter en nationalt udviklet metode, der hedder SAVE (Survey and Architectural Values in the Environment).

Tillægget omfatter bygninger med bevaringsværdi 1-4.

Bygninger med bevaringsværdi 1-3 har høj bevaringsværdi og må ikke nedrives eller om- og tilbygges uden kommunens tilladelse.

Bygninger med bevaringsværdi 4 er taget med i Kommuneplantillæget, fordi de ofte har stor betydning for deres omgivelser. Der kan være sket en uheldig vinduesudskiftning eller tagomlægning, så de ikke længere kan tillægges høj bevaringsværdi. Føres de tilbage til deres oprindelige udtryk, kan de eventuelt opnå høj bevaringsværdi igen.

Når et hus er registreret med bevaringsværdien 1-3, og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdigt, kan det ikke rives ned uden, at der har været en særlig høring om sagen. Som hovedregel rives bevaringsværdige bygninger ikke ned, med mindre der er væsentlige hensyn, der skal tages.

Bevaringsværdige bygninger kan udpeges i lokalplaner og dermed sikres yderligere mod nedrivning samt til- og ombygning, der kan ændre facadeudtryk m.m.

Herunder ses eksempler på bygninger med bevaringsværdi 1-4 i Rudersdal Kommune.

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplantillæg 6

Forslag til Kommuneplantillæg 6 har været i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29. november 2016. Forslaget forventet endeligt behandlet i januar 2017.

Bevaringsværdierne for ejendomme i Birkerød er vist på et digitalt kort, som du kan se herunder.

Bevaringsværdige ejendomme i Birkerød

Herunder ses eksempler på bevaringsværdig bebyggelse fra Arkitektur- og Bevaringspolitikken. 

Bevaringsværdige bygninger i hele kommunen

I den tidligere Søllerød Kommune blev der i 1992 til 1993 gennemført en tilsvarende registrering af bevaringsværdig bebyggelse. Ejendomme med høj bevaringsværdi er udpeget i Kommuneplan 2013.

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 vil den samlede registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune blive samlet i en SAVE-database og udpeget i Kommuneplan 2017.

Herunder ses eksempler på bevaringsværdig bebyggelse fra Arkitektur- og Bevaringspolitikken. 

 

Fakta og supplerende information om bevaringsværdige huse

Du kan læse mere om bevaringsværdige huse på siderne herunder 

Dit hus og grund

Byudvikling

Under byudviklings-linket kan du også læse om kommunens arkitektur- og bevaringspolitik, hvor betydningen af at have en særlig omtanke for arkitekturen og dens omgivelser både beskrives og illustreres. Arkitektur- og bevaringspolitikken kan du finde herúnder.

Forslag til Arkitektur og Bevaringspolitikken

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om SAVE-metoden og om bevaringsværdig bebyggelse.

Slots- og Kulturstyrelsen

Kommunen anbefaler ejere og ejerforeninger af bevaringsværdig bebyggelse, eller ensartede bebyggelser som f.eks. rækkehus- og kædehusbebyggelser, at der i dialog med Byplan udarbejdes ’byggeblade’, der kan sikre fastholdelsen af en bebyggelses væsentlige karakteristika. Hvis du har lyst til at høre mere om disse muligheder, er du velkommen til at skrive til byplan@rudersdal.dk, eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.