Når psyken skal komme sig...

Hvis du søger hjælp og støtte på grund af psykiske vanskeligheder, har vi i Rudersdal Kommune først og fremmest fokus på at støtte dig i din personlige proces med at komme dig. For vi ved, at det er det, som virker.

På denne side kan du se og læse mere om Social og Sundheds tilbud til dig med psykiske vanskeligheder. Du kan se filmen om Charlotte, som fortæller sin historie om at komme sig og høre vores konsulent fortælle om begrebet recovery, og om hvorfor det er væsentligt, at du finder din egen vej ud af din krise.

Charlottes historie

En personlig krise for ti år siden, vendte op og ned på Charlottes liv. Her fortæller hun om, hvordan hun langsomt har fået det gode liv tilbage. 

En lille gruppe mennesker i hyggelig samtale

Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19

Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 rummer flere muligheder og aktiviteter for dig, som har nogle psykosociale vanskeligheder. Bor du i Rudersdal Kommune, kan du gratis deltage i forskellige aktiviteter, ligesom du i fællesskab med andre kan få arrangementer op at stå. Du er også velkommen til bare at kigge ind til en kop kaffe.  

Find ud af mere om os:
‌Aktivitets- og Kompetencecentret‌

 

 

Hvad er recovery?

Hvad gemmer sig bag begreber som recovery og psykosocial rehabilitering?  Og hvad gør vi for at støtte borgerne i deres personlige arbejde med at komme sig? Hør vores konsulent komme med nogle gode bud.

 

Billede af recoverys mange elementer

Dine muligheder for støtte

Når du får socialpædagogisk støtte, har støtten til formål at støtte dig i din udvikling, så du bliver bedre i stand til at klare dig på egen hånd. Læs mere om den socialpædagogiske støtte, støttens forskellige former og mulighederne for at deltage med andre i gruppeforløb her:

‌Socialpædagogisk støtte‌

Medarbejdere med egne erfaringer

Nogle af Social og Sundheds medarbejdere er ansat, fordi de har egne erfaringer med at komme sig fra psykiske vanskeligheder. De har selv været brugere af offentlige psykosociale tilbud, og kender personligt til recovery. Medarbejderne yder peerstøtte, som er støtte til forandring mod et bedre liv, der finder sted mellem to eller flere personer, som har fælles erfaringer i livet. 

Bliv frivillig
Har du personligt kendskab til psykiske udfordringer og recovery, og vil du gerne hjælpe andre?  Så bliv frivillig i ”Bro til hverdagslivet”. Du vil i ”Bro til hverdagslivet”samtidig få uddannelse i, hvordan du bruger dine egne erfaringer. Har du selv vanskeligheder, kan du måske omvendt få glæde af samvær og støtte fra en frivillig.

Læs mere om peerstøtte hos Foreningen PEERS.