Spring til indhold

Teknik og Miljø

Øverødvej 2
2840 Holte
tom@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 00 00 (kontaktcenter)
Områdechef: Anja Whittard Dalberg

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har ansvaret for at administrere lovgivning inden for miljøområdet, miljøplanlægning og virksomhedstilsyn, forurenet jord, rottebekæmpelse, renovation og haveaffald, genbrugsordninger og farligt affald samt klimatilpasning.

Desuden foretager vi naturpleje, vandløbsvedligehold, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.

Ligeledes har Teknik og Miljø ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af kommunens veje, trafiksikkerhed, stier, pladser og grønne områder samt parker, skove og offentlige legepladser.

Vi står også for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, bygherrestyring af nybyggeri, ombygning samt renovering, energioptimering, tilsyn med rengøring på kommunale ejendomme, samt administration og udlejning af kommunale lejemål, tilsyn med almennyttige boligselskaber og administration af byfornyelse.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø som arbejdsplads

Rudersdal som arbejdsplads