Teknik og Miljø

Øverødvej 2
2840 Holte
tom@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 00 00
Områdechef: Allan Carstensen

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af kommunens veje, trafiksikkerhed, stier, pladser og grønne områder samt parker, skove og offentlige legepladser.

Endvidere har vi ansvaret for at administrere lovgivning på vejområdet, inden for klimatilpasning, miljøområdet, miljøplanlægning og virksomhedstilsyn, forurenet jord, rottebekæmpelse, renovation og haveaffald, genbrugsordninger og farligt affald.

Desuden foretages naturpleje, vandløbsvedligehold, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.

Endelig står vi for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, bygherrestyring af nybyggeri, ombygning samt renovering, energioptimering, tilsyn med rengøring på kommunale ejendomme, samt administration og udlejning af kommunale lejemål, tilsyn med almennyttige boligselskaber og administration af byfornyelse.

Teknik og Miljø

Arbejdsområder
Fakta om Teknik og Miljø
Kontakt til afdelinger i Teknik og Miljø

Teknik og Miljø som arbejdsplads

Aktuelle jobs
Typer af jobs i Teknik og Miljø

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs
Personalepolitikker
Kurser og kompetenceudvikling
Feriehuse
Sundhed
Kunstforening
Personaleidrætsforening