Spring til indhold

Tandpleje

Tandpleje for børn og unge

Børn og unge op til 18 år med registreret bopæl i kommunen har gratis tilbud om tandpleje i den kommunale tandpleje.

Unge mellem 18 og 21 år får fremover mulighed for at fortsætte tandbehandling i den kommunale tandpleje.

Tilbuddet træder i kraft 1. juli 2022, men årgange indfases gradvist i ordningen.

Læs mere her

Tandpleje for børn og unge​

Tilskud til tandbehandling for pensionister

Du kan søge om tilskud til tandbehandling, hvis du er pensionist eller som førtidspensionist efter den gamle ordning (før 1. januar 2003).

Det kræver, at din økonomi er særlig vanskelig. Læs mere her:

Tilskud og tillæg for pensionister

Har du ikke råd til at betale regningen fra tandlægen?

Du kan søge tilskud til tandlægeregningen, hvis du har været ude for ændringer i din personlige og økonomiske situation, og hvis du i øvrigt har udtømt alle andre muligheder for at finansiere udgiften.

Søg støtte til enkeltudgifter